Zelden voorkomende voorjaarsinfectie met leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Zelden voorkomende voorjaarsinfectie met leverbot

19-7-2013: 

In het voorjaar van 2013 is door de werkgroep Leverbotprognose vastgesteld dat op meerdere bedrijven sprake was van een voorjaarsinfectie met leverbot. Een infectie in het voorjaar komt niet vaak voor. Daarnaast hebben de ernstige leverbotinfecties van vorig jaar, de toegenomen resistentie van de leverbot voor triclabendazol en het onjuist gebruik van andere leverbotmiddelen ervoor gezorgd dat op dit moment op veel bedrijven nog runderen en schapen rondlopen met een leverbotinfectie.

De GD adviseert om nu niet te behandelen maar eerst onderzoek uit te voeren. Het advies om onderzoek uit te voeren is tot medio augustus complex omdat het stadium van infectie bepaalt welk onderzoek mogelijk is:

 • bij volwassen schapen en runderen die vorig jaar zijn besmet en die niet of niet adequaat zijn behandeld is mestonderzoek nu al mogelijk; 
 • bij schapen en runderen die mogelijk in het voorjaar van 2013 zijn besmet is mestonderzoek mogelijk vanaf medio augustus 2013;
 • bij lammeren die in het voorjaar van 2013 zijn geboren adviseert de GD om nu alleen bloedonderzoek uit te voeren van minimaal vijf lammeren; vanaf medio augustus kan dit bloedonderzoek worden gecombineerd met mestonderzoek;
 • in geval van onverklaarbare sterfte kan pathologisch onderzoek uitsluitsel geven.

Achtergrond

Eind juni van dit jaar hebben zich op twee schapenbedrijven in het westen van ons land gevallen van acute leverbotziekte voorgedaan bij lammeren. Naar aanleiding hiervan heeft de GD tien schapenbedrijven met een historie van leverbotinfecties benaderd met het verzoek om van minstens vijf lammeren bloedonderzoek op aanwezigheid van afweerstoffen tegen leverbot uit te laten uitvoeren. Op een deel van deze bedrijven blijken de lammeren ook een leverbotinfectie te hebben opgelopen. Op basis van deze bevindingen heeft de GD voorlopig de volgende conclusies getrokken:

 • er is dit jaar sprake geweest van een voorjaarsinfectie; zowel bij schapen als bij runderen kunnen jonge en volwassen dieren de afgelopen maanden zo’n infectie hebben opgelopen;
 • hoewel een aantal lammeren aan een acute leverbotinfectie is gestorven lijkt de kans op sterfte door dergelijke infecties op dit moment niet heel erg groot te zijn; omdat vanaf 10-12 weken na een infectie dieren met de mest eieren kunnen uitscheiden kunnen dergelijke voorjaarsinfecties later in het jaar zorgen voor een toegenomen infectiedruk;
 • opnieuw is het afgelopen jaar op enkele tientallen bedrijven resistentie van de leverbot voor triclabendazol vastgesteld; ook dit leidt tot een toegenomen infectiedruk;
 • op bedrijven die leverbot hebben bestreden door closantel, clorsulon of oxyclozanide te gebruiken heeft deze behandeling niet altijd het gewenste resultaat gehad; dit komt omdat deze middelen op een andere manier moet worden ingezet als triclabendazol en dit is veel veehouders niet bekend; ook deze constatering leidt later in het jaar tot een toegenomen infectiedruk.

Bovenstaande betekent dat waarschijnlijk op dit moment op veel bedrijven nog runderen en schapen rondlopen met een leverbotinfectie: het betreft niet alleen oudere dieren waar geen behandeling is uitgevoerd of een bestrijding onvoldoende effectief is geweest, maar ook jonge en oude dieren die in het voorjaar van 2013 een infectie hebben opgelopen als gevolg van een overwinterde infectie of een voorjaarsinfectie.

Onderzoek

Ernstige leverbotinfecties kwamen afgelopen najaar en winter vooral voor in het westen van Nederland. Zeker in die gebieden maar ook in andere gebieden van ons land waar mogelijk een leverbotinfectie is voorgekomen adviseert de GD om schapen en runderen te laten onderzoeken. Bij volwassen dieren die vorig jaar zijn besmet en die niet of niet adequaat zijn behandeld is mestonderzoek nu al mogelijk omdat de eieren van de volwassen leverbotten in de mest aantoonbaar zijn. Bij volwassen dieren die mogelijk afgelopen voorjaar zijn besmet is mestonderzoek mogelijk vanaf medio augustus 2013 omdat naar verwachting bij deze groep dieren vanaf dat moment de leverbotten eieren leggen. Bij jonge dieren met een eerste weideseizoen adviseert de GD om niet alleen een mestonderszoek uit te laten voeren maar ook een bloedonderzoek en dit bloedonderzoek is nu al mogelijk. Als op een bedrijf jonge dieren in verschillende koppels hebben gelopen kan onderzoek per koppel nodig zijn.

Alleen behandelen na onderzoek

De GD adviseert om pas te behandelen als onderzoek heeft aangetoond dat sprake is van een infectie. Met een toegenomen behandelfrequentie neemt namelijk de kans op resistentie toe. Behandelen betekent ook dat u rekening moet houden met een wachttijd voor melk of vlees. De GD adviseert om voor behandeling altijd contact op te nemen met uw eigen dierenarts.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.