Leverbot: maak nu een plan van aanpak

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Leverbot: maak nu een plan van aanpak

26-6-2013: 

Vorig jaar was door de natte weersomstandigheden een leverbotjaar, vooral in het westen van Nederland. Uit de meerjarenkaart blijkt echter dat onder ongunstige weersomstandigheden ook op veel andere plekken in Nederland leverbotinfecties kunnen voorkomen. Voor veel veehouders is het zinvol om preventieve (weide)maatregelen te nemen en tijdig te behandelen.

De grootste leverbotbesmetting vindt plaats vanaf half augustus tot november. Naast leverbot kunnen ook andere worminfecties een rol spelen. Monitoren op maagdarmworm-, longworm en leverbotinfecties kan heel eenvoudig via GD Tankmelk Worminfecties.

Wanneer leverbot is aangetoond, kan via de GD Quickscan Leverbot de leverbotsituatie op een bedrijf  beter in beeld worden gebracht. Een GD-buitendienstmedewerker kan vervolgens de percelen met leverbotslakken in kaart brengen. Aan de hand van deze ‘kartering’ kan een beweidingsplan worden opgesteld om zo een leverbotbesmetting te vermijden of te verminderen. Een afspraak voor kartering kan gemaakt worden via een buitendienstmedewerker van de GD.

Preventie
Preventieve maatregelen tegen leverbot zijn belangrijk op melkveebedrijven waar de infectie vorig jaar is vastgesteld. Dit betekent: doorgaan met behandeling bij droogzetten en gedurende natte perioden in 2013 tijdig behandelen. Houd melkgevende dieren op drogere percelen. Jongvee kan op nattere percelen gehouden worden, maar moet op basis van de prognose en kennis van het gebied worden behandeld (triclabendazole, dit doodt ook de de larvale stadia van de leverbot) of enkele weken na opstallen (oxyclozanide).

Behandeling
Voor jongvee geldt dat éénmalig behandelen met triclabendazole, ongeveer 2 tot 4 weken na het opstallen, voldoende is als een infectie is aangetoond. Melkgevende dieren kunnen alleen aan het begin van de droogstand (6 tot 8 weken voor afkalven) worden behandeld (triclabendazole of clorsulon) of via de cascaderegeling onder toezicht van de dierenarts met oxyclozanide. Oxyclozanide is alleen werkzaam tegen de volwassen leverbotten. Het middel kan dus pas 12 weken na opstallen worden gebruikt, of moet worden gecombineerd met triclabendazole aan het begin van de droogstand.

Resistentie-ontwikkeling
Na zich eerst beperkt te hebben tot een gebied tussen Amsterdam en Alkmaar, wordt in toenemende mate resistentie gezien tegen het leverbotmiddel triclabendazole. Verspreiding van deze resistentie over het land vindt mogelijk plaats door aan de ene kant het verplaatsen van schapenkoppels en aan de andere kant het onderdoseren bij behandeling (onderschatten door veehouders van het lichaamsgewicht van te behandelen dieren).

Geografische spreiding van in Nederland aangetoonde leverbot infecties van 2007-2012.

 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.