Kwaliteit drinkwater kan beter

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Kwaliteit drinkwater kan beter

25-3-2013: 

Net als voorgaande jaren, zijn ook over 2012 de resultaten van door de GD uitgevoerd drinkwateronderzoek op een rij gezet. Slechts 56% van de monsters van drinkwater voor paarden bleek geschikt. Door met een aantal factoren rekening te houden, kan de kwaliteit van dit water verbeterd worden.  

Een slechte waterkwaliteit leidt tot verminderde voeropname door de paarden, en dat veroorzaakt weer minder groei en meer gezondheidsproblemen. Goed drinkwater behoort aan een drietal eisen te voldoen:  het water is smakelijk (de paarden willen het graag drinken), het is beschikbaar op de plaats waar de paarden gewoonlijk drinken (leidingen mogen niet verstopt zijn, de drinknippels stromen goed) en het water mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid en de groei van het paard.

Marginale verbetering
Hoe is nu de situatie in Nederland? Ongeveer 20 % van alle watermonsters bestemd voor paarden, wordt afgekeurd. En maar ongeveer 56 % van het water is geschikt; de rest is minder geschikt maar vormt niet direct een risico voor de gezondheid van het paard. De situatie is ten opzichte van vorige jaren wel iets verbeterd. Dat is te zien in figuur 1.


Figuur 1: Beoordeling van watermonsters bestemd voor paarden

De redenen waarom het water wordt afgekeurd, staan in Tabel 1. Hieruit blijkt dat vooral het ammoniumgehalte verhoogd is. Dat wordt meestal veroorzaakt door mestresten die in het water terecht zijn gekomen. Met mest kunnen ook schadelijke micro-organismen in het water terechtkomen. Een tweede reden waarom het water wordt afgekeurd, is ijzer. Paarden zijn principe niet zo gevoelig voor een overmaat aan ijzer, tenminste wanneer het ijzer in het voer zit. Maar wanneer het ijzer in water zit (vooral in niet-belucht water) wordt het heel efficiënt opgenomen en in de lever bewaard. Dit leidt dan tot een ijzerstapeling in de lever met als gevolg de dood van het paard.

Reden   Percentage afgekeurd 
Totaal kiemgetal  14%
 E. coligetal  5%
 Ammonium  57% 
 Chloride  5%
 Hardheid  24% 
 IJzer          33% 
 Natrium  10% 

Tabel 1: Redenen waarom drinkwater wordt afgekeurd

Een ander probleem dat kan optreden, is vervuiling in de leidingen door biofilm. Biofilm is een mengsel van mineralen (vooral ijzer en mangaan), uitscheidingsproducten van bacteriën en andere micro-organismen (een soort plak-slijm) en de micro-organismen zelf (bacteriën, schimmels en gisten). De snelheid waarmee de biofilm zich vormt, is sterk afhankelijk van het materiaal waarvan de leidingen zijn gemaakt, de aansluitingen, de hoeveelheid bochten en eventuele dode leidingen. Koperen leidingen vormen het minst snel een biofilm, lage dichtheid ethyleen (tyleen) het snelst. Is er eenmaal een biofilm gevormd, dan is het vaak moeilijk om deze weer kwijt te raken. Doorspoelen, spoelen met zuur en eventueel een ontsmettingsmiddel kan, maar helpt niet altijd. Soms zijn oxiderende middelen nodig, bijvoorbeeld waterstofperoxide, gestabiliseerd met zilver.  Gebruik uitsluitend middelen die zijn toegelaten voor het ontsmetten van drinkwater (zie www.ctgb.nl voor informatie over de huidige wetgeving). Om de gezondheid van het paard niet in gevaar te brengen, mogen de middelen alleen worden gebruikt zoals op het etiket vermeld staat. Meng ook nooit middelen door elkaar: het gebruik van (sterk) zuur in combinatie met natriumhypochloriet kan ernstige schade veroorzaken aan slokdarm en maag.

Tips voor verbetering van drinkwater

 1. Zorg dat de bron goed is: ken de waterkwaliteit van de bron en plaats indien dat nodig is een zuiveringsinstallatie (ijzerfilter, ontharder, enzovoorts).
 2. Gebruik goede materialen. Zachte tyleenbuizen zijn goedkoop maar op den duur slecht.
 3. Leg de leidingen goed aan: niet teveel bochten en/of onnodige dode leidingen.
 4. Laat het water regelmatig doorstromen op plaatsen waar paarden langer dan een week niet hebben gedronken.
 5. Wanneer het water er vuiler uitkomt dan dat het erin gaat, maak dan de leidingen schoon met een toegelaten middel.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.