Eerste uitslagen GD Tankmelk Mineralen bekend

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Eerste uitslagen GD Tankmelk Mineralen bekend

22-2-2013: 

De eerste uitslagen van GD Tankmelk Mineralen, het tankmelkabonnement waarmee melkveehouders inzicht krijgen in de selenium- en jodiumvoorziening van hun melkvee, zijn bekend en voor veehouders en dierenartsen terug te vinden op VeeOnline. De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat op sommige bedrijven meer aandacht zou kunnen worden besteed aan een juiste selenium- en jodiumvoorziening. Meer informatie over GD Tankmelk Mineralen te vinden op www.mineralencheck.nl.

Begin dit jaar introduceerde de GD de GD Tankmelk Mineralen. Het tankmelkabonnement geeft veehouders, door middel van 2, 4 of 6 tankmelkmetingen per jaar, gemakkelijk en snel een betrouwbaar inzicht in de mineralenvoorziening bij hun lacterende koeien.
Er zijn tot nu toe ruim 550 tankmelkmonsters onderzocht, afkomstig uit heel Nederland. De uitslag van GD Tankmelk Mineralen zegt iets over de mineralenvoorziening in het rantsoen van de laatste 2 tot 7 dagen.

Toelichting op de uitslag

Selenium
Uit de eerste resultaten blijkt dat het gemiddelde seleniumgehalte in tankmelk overeen komt met de gemiddelde waarden die ook in eerdere onderzoeken in Noorwegen, België en Nederland zijn gevonden (ongeveer 23,8 µg/L). Wel is er een grote spreiding te zien, met duidelijke verschillen tussen de bedrijven onderling (van 10,5 tot 70,0 µg/L). Van een aantal monsters zijn extreem hoge of juist extreem lage waarden gemeten. Voor deze bedrijven is er op termijn sprake van mogelijke risico’s voor de diergezondheid. Het gewenste niveau voor selenium ligt tussen de 20 en 35 µg/L.

Selium

Jodium
Voor jodium lopen de verschillen tussen bedrijven nog verder uiteen: tussen de 20 en 1430 µg/L, terwijl het gewenste niveau tussen de 100 en 300 µg/L ligt. Deze spreiding heeft meerdere oorzaken: jodiumhoudende dipmiddelen of spraymiddelen kunnen het gehalte van jodium in de melk aanzienlijk doen toenemen. Maar er zijn ook stoffen die het jodiumgehalte in melk verlagen. Het gemiddelde jodiumgehalte in tankmelk ligt aan de hoge kant: rond de 215 µg/L.

Jodium

Interactie
Zowel selenium als jodium is essentieel voor een gezonde productie van lacterende koeien. Selenium is ook nodig om jodium om te zetten van T4 naar het actieve T3. Er is dus sprake van interactie tussen beide spoorelementen. Daarom kan een verlaagd seleniumgehalte ook lijken op een jodiumtekort. Om te voorkomen dat veehouders extra jodium geven, terwijl juist extra selenium nodig is, worden beide mineralen in tankmelk onderzocht.

Advies
De eerste resultaten laten als gezegd grote verschillen zien tussen bedrijven voor zowel selenium als jodium. Bedrijven met extreem hoge of lage waarden zouden meer aandacht kunnen besteden aan een juiste voorziening van jodium en selenium. Dit begint bij een goede rantsoenberekening, met eventueel aanvullend onderzoek bij het oudere jongvee en de droogstaande koeien. Deelnemers aan GD Tankmelk Mineralen ontvangen de uitslag eerst digitaal via VeeOnline en later met bijbehorend advies ook per post. De uitkomsten kunnen samen met de dierenarts en/of voeradviseur worden besproken om te beslissen of de mineralenvoorziening wordt aangepast. In de loop van het jaar zullen meer resultaten bekend worden gemaakt. Actuele informatie is te vinden op www.mineralencheck.nl.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.