Ernstige leverbotbesmetting een feit

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Ernstige leverbotbesmetting een feit

23-11-2012: 

De Werkgroep Leverbotprognose heeft definitief vastgesteld dat vooral in de leverbotgebieden in West-Nederland een ernstige leverbotinfectie is afgezet op het gras. Bedrijven in deze gebieden moeten rekening houden met een ernstige leverbotbesmetting. Daarnaast constateert de werkgroep dat de leverbot in toenemende mate resistent is voor veelgebruikte leverbotmiddelen.

In het voorjaar van 2012 bleek dat de korte maar hevige winter in het voorjaar geen invloed had op de slakkenpopulatie. De omstandigheden in het voorjaar maakten een normale verjonging van de populatie mogelijk. Gedurende de zomer is vooral in het westen van Nederland voldoende neerslag gevallen om te zorgen voor een gestage opbouw van het aantal leverbotslakken.
De waarschuwing bij de voorlopige leverbotprognose (in september) is terecht gebleken. Uit tot nu toe verzamelde gegevens blijkt dat er sprake is van een ernstige leverbotbesmetting. De natte omstandigheden in september en vooral oktober zorgen in West-Nederland voor een grote kans op verspreiding van deze ernstige leverbotbesmetting. 

Zie voor een overzicht van de risicogebieden en een behandeladvies per regio de definitieve leverbotprognose. Klik hier voor meer informatie over de cyclus van de leverbot.

Groeiende resistentie voor middelen met triclabendazol

De Werkgroep Leverbotprognose constateert een duidelijke toename van het aantal bedrijven waarop zich leverbotresistentie voor triclabendazol heeft ontwikkeld. De meest gebruikte leverbotmiddelen bevatten als werkzame stof triclabendazol. Het voordeel van triclabendazol is dat het al enkele dagen na besmetting werkzaam is en werkt tegen de zeer jonge stadia van de leverbot, terwijl de meeste andere leverbotmiddelen pas 2 tot 3 maanden na infectie voldoende werkzaam zijn om de leverbot te bestrijden.

In de gebieden met het grootste risico op leverbotziekte en waar ook leverbotresistentie voor triclabendazol is geconstateerd, wordt het zeer lastig om met de huidige geregistreerde leverbotmiddelen de leverbotziekte goed te bestrijden. Dit houdt in dat in plaats van op de bestrijding van de leverbotziekte, in de toekomst het accent vooral komt te liggen op het voorkomen van een leverbotbesmetting. Lees hier meer over deze resistentieproblematiek en over de verspreiding ervan in Nederland.

GD-test mestonderzoek vernieuwd en voordeliger

In het algemeen adviseert de Werkgroep Leverbotprognose om schapen en rundvee alleen na onderzoek te behandelen en bij voorkeur te verweiden naar goed ontwaterde percelen.
Bij twijfel is het zinvol om bij de GD bloedonderzoek of (gepoold) mestonderzoek (vanaf december) te laten verrichten. Per diersoort (bij voorkeur dieren na hun eerste weideseizoen) zijn minimaal vijf monsters per leeftijdscategorie nodig.
Omdat bekend is dat op meerdere bedrijven resistentie van de leverbot voor het middel triclabendazol is vastgesteld, is het verstandig om na een behandeling het effect daarvan te controleren door twee weken na een behandeling mestonderzoek uit te laten voeren. Voor het mestonderzoek heeft de GD een nieuwe test in gebruik die nauwkeuriger is en ook qua prijsstelling voordeliger is.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.