Theo Lam aanvaardt hoogleraarschap

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Theo Lam aanvaardt hoogleraarschap

26-6-2012: 

Professor doctor Theo J.G.M. Lam houdt op 27 juni bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar “Mastitis Management en Melkkwaliteit van het rund’ zijn inaugurele rede  ‘Over Bacteriën, Beesten & Boeren’.  De oratie vindt om 16.15 uur plaats in de aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Dr. Theo Lam is per 1 oktober 2011 benoemd als profileringshoogleraar ‘Mastitismanagement en melkkwaliteit bij het rund’ aan de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht), departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren. Deze leerstoel is in het leven geroepen om het onderzoek op het terrein van de uiergezondheid een nieuwe impuls te geven. Lam is manager R&D bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en projectleider bij het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN). Hij zal de leerstoel 1 dag in de week bekleden.

Mastitis -uierontsteking- is de meest voorkomende bedrijfsgebonden aandoening op melkveebedrijven. Mastitis is een pijnlijke ziekte, leidt tot vermindering van melkproductie, vermindering van melkkwaliteit, antibioticumgebruik, ongemak voor melkveehouders en tot grote economische schade. Gegeven de enorme bevolkingsgroei die de komende decennia wereldwijd verwacht wordt en de daarmee samenhangende voedselbehoefte is een toegenomen melkproductie, zowel in aantallen dieren als in productie per dier, te voorzien. Om dat op een verantwoorde wijze mogelijk te maken is, naast andere factoren, een optimale uiergezondheid van groot belang.

De nieuwe leerstoel bevestigt de continue samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde, de Gezondheidsdienst voor Dieren en het UGCN. Deze samenwerking streeft ernaar om fundamenteel, academisch onderzoek praktisch toepasbaar te maken voor de melkveehouder, dierenarts en de zuivelindustrie in Nederland. Het uiergezondheidsonderzoek zal zich toespitsen op de onderzoeksvelden antibioticumgebruik, welzijn, weerbaarheid en moleculaire epidemiologie.

Na zijn afstuderen heeft Theo Lam tot 1997 aan de Faculteit Diergeneeskunde gewerkt, waarvan het grootste deel bij de vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Voortplanting. In die tijd bracht hij een half jaar door aan de University of Prince Edward Island in Canada. In 1996 promoveerde hij op het proefschrift ‘Dynamics of Bovine Mastitis: a field study in low somatic cell count herds’.  In 1997 is hij gaan werken bij de voorlopers van wat na een fusie van praktijken in 1999 ‘de Graafschap Dierenartsen’ in Vorden zou worden. Hij maakte deel uit van de maatschap en heeft de fusie mede vorm gegeven. In 2006 heeft hij de praktijk verlaten en is in dienst getreden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, met als belangrijkste aandachtsvelden het UGCN (het uiergezondheidscentrum Nederland) en het veldonderzoek rund. Sinds 1 januari 2012 is hij Manager Research and Development van de GD en maakt hij deel uit van het managementteam van het bedrijf.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.