Een goede transitieperiode voor een probleemloze lactatie

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Een goede transitieperiode voor een probleemloze lactatie

Koeien lopen het meeste risico op gezondheidsproblemen net voor en net na het afkalven. Als de melkkoe de transitieperiode goed doorloopt, ligt een probleemloze lactatie met een goede vruchtbaarheid en melkproductie in het verschiet. Toch zien we op veel bedrijven dat dit mooie vooruitzicht soms ruw wordt verstoord. Om beter inzichtelijk te maken of een deel van de gezondheidsproblemen na het afkalven al vóór het afkalven is veroorzaakt, heeft GD de Droogstandscheck ontwikkeld. In ons onderzoek vonden we vooral een relatie tussen voeding, management en huisvesting van de droge koeien met het voorkomen van het aan de nageboorte blijven staan, baarmoederontsteking, lebmaagverdraaiingen en opstartaandoeningen na het afkalven.

Aandacht voor de droge koeien

Als veevoeradviseur bent u de aangewezen persoon om de relatie tussen de voeding tijdens de droogstand en het optreden van problemen na afkalven te verklaren. Helaas kunt u aan de buitenkant van de droogstaande koeien niet altijd zien of er na het afkalven gezondheidsproblemen te verwachten zijn. Om de gevolgen van een suboptimale opname van energie en eiwit uit een droogstandsrantsoen inzichtelijk te maken, kunt u de Droogstandscheck laten uitvoeren. Hiervoor is het nodig dat de dierenarts bloedmonsters neemt bij vier tot tien koeien in de periode van 21 tot 2 dagen voor afkalven. GD onderzoekt de gehaltes NEFA, BHBZ, Haptoglobine en ureum.

De uitslag

De uitslag vertelt u of er (mogelijk) sprake is van problemen met de energievoorziening, de eiwitvoorziening en/of de gezondheidsstatus van de koppel droge koeien. U ziet of de gemeten gehalten afwijken van de door GD vastgestelde referentiewaarden voor droogstaande koeien. 

Vertaling naar praktische oplossing

De informatie die u met de Droogstandscheck krijgt kan u helpen om, samen met de veehouder (en dierenarts), verbeteringen in de droogstandsvoeding en het droogstandsmanagement door te voeren. Zo maakt de uitslag inzichtelijk of het opgenomen rantsoen qua energie- en eiwitvoorziening op koppelniveau op peil is. Soms is de uitslag van de Droogstandscheck een bevestiging van wat u al dacht. Een andere keer blijkt dat andere factoren oorzaak zijn van de gezondheidsproblemen na het afkalven. Dan is het goed om bijvoorbeeld het management, de huisvesting of de vitaminen- en mineralenvoorziening van de droogstaande koeien kritisch te bekijken. Dit laatste kan door via bloedonderzoek te bepalen wat de actuele vitaminen- en mineralenopname is van de droogstaande dieren. Voor melkveebedrijven die al doordrongen zijn van het belang van een goede droogstand als garantie voor een probleemloze lactatie, kunt u de Droogstandscheck gebruiken als monitoringsinstrument. Door regelmatig preventief bloedonderzoek uit te voeren, kunt u uw melkveehouders helpen de financiële- en technische resultaten optimaal te houden.FIT

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.