Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Wilt u uw kennis vergroten met trainingen gericht op laboratoriumonderzoek dan biedt GD Academy diverse mogelijkheden. Naast de standaard opleidingen die wij aanbieden in het GD-laboratorium verzorgt GD Academy ook maatwerk trainingen op locatie. Onderzoekt u regelmatig melkmonsters op mastitisverwekkers? GD Academy biedt verschillende cursussen bacteriologie waarmee u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van mastitis. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Meer over ons Labnetwerk

Aanmelden 

Basiscursus Bacteriologie

Na deze basiscursus heeft u alle basistechnieken voor het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek onder de knie. In het eerste deel van de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld; de plaats van bacteriologisch onderzoek in mastitismanagement, het nut van bacteriologisch onderzoek, melkmonstername, transport en bewaarcondities. In het tweede deel staan laboratoriuminrichting, identificatie van bacteriën, het maken van preparaten en het beoordelen van platen op het programma. Met welke mastitisverwekker hebben we te maken en hoe herken ik deze op de plaat?

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die bacteriologisch onderzoek gaan uitvoeren op de praktijk. 
Duur: 1 dag, 09.00 – 17.00 uur Datum: 19 september Tarief: 895 euro

Aanmelden 

Vervolgcursus Bacteriologie: het Antibiogram

In deze vervolgcursus staat het uitvoeren van een antibiogram centraal. We staan stil bij het nut en de noodzaak van een praktische uitvoering van een antibiogram. Onder leiding van een GD-specialist worden antibiogrammen ingezet en afgelezen. Tot slot is er aandacht voor de interpretatie van de uitslag.

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die ervaring hebben in het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op de praktijk en die bij voorkeur de basiscursus bacteriologie van GD hebben gevolgd.
Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Data: 6 juni of 7 november Tarief: 495 euro 

Aanmelden 

Vervolgcursus: Streptokokken

In de vervolgcursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de Streptokokken. Welke zijn met het oog op mastitis wel en niet van belang en hoe onderscheiden ze zich op de plaat. Daarnaast wordt besproken hoe meerdere uitslagen van verschillende testen binnen een bedrijf, naar een goed bedrijfsadvies kunnen worden vertaald.

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die ervaring hebben in het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op de praktijk en die bij voorkeur de basiscursus bacteriologie van GD hebben gevolgd.
Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Datum: 27 juni Tarief: 495 euro

Aanmelden 

Vervolgcursus: Enterobacteriaceae

De rol van gramnegatieve bacteriën als veroorzakers van mastitis is de afgelopen jaren toegenomen. Escherichia coli wordt hierbij het meest frequent gevonden. Maar er zijn ook uitbraken van mastitis beschreven veroorzaakt door andere gramnegatieve mastitisverwekkers, zoals Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens en Enterobacter cloacae. In deze cursus worden enkele casussen besproken, de specifiek te nemen maatregelen en wordt uitgebreid aandacht besteed aan het detecteren en identificeren van de belangrijkste gramnegatieve mastitisverwekkers.

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die ervaring hebben in het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op de praktijk en die bij voorkeur de basiscursus bacteriologie van GD hebben gevolgd.
Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Datum: 20 juni Tarief: 495 euro

Aanmelden 

Praktijkbijeenkomst Bacteriologie

Specialisten van GD en WBVR bespreken deze middag de laatste uitkomsten van de rondzendingen ‘Identificatie bacteriestammen’ en ‘Antibioticumgevoeligheidsbepaling bacteriestammen rundvee’. Vervolgens wordt een casus uit de praktijk besproken. De bijeenkomst sluit met een lezing die ingaat op een actueel onderwerp rondom uiergezondheid. Het doel van deze bijeenkomst is om meer ervaring te krijgen in het beoordelen van mastitismonsters en opvallende zaken op de plaat te leren herkennen. Tot slot gaan we in het GD laboratorium de door u zelf meegebrachte moeilijk te interpreteren platen beoordelen.

Doelgroep: Dierenartsen en dierenartsassistenten die deelnemen aan de PTS Rund
Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Data: 12 september 2019 of 16 januari 2020 Tarief: 495 euro

Aanmelden 

Praktijkbijeenkomst Parasitologie

Speciaal voor dierenartsen wordt een cursus ontwikkeld waarin parasitologische casuïstieken centraal staan. De parasieten die in deze cursus uitgediept worden zijn de endoparasieten, waarbij u kunt denken aan wormen en protozoa. Om bijvoorbeeld wormbesmettingen gericht aan te pakken en resistentie-ontwikkeling te voorkomen, is het van belang om de bedrijfssituatie goed te kennen. Er is dan ook voldoende ruimte in het programma om hier met elkaar over te discussiëren aan de hand van de casuïstiek. De cursus start met een korte introductie om de epidemiologie en de verschijnselen op te frissen. Aansluitend presenteren we enkele parasitologische casuïstieken en deze zijn er onder andere om bedrijfsplannen ter preventie van ziekte te bespreken. Preventieve maatregelen zijn er daarnaast ook op gericht om resistentie-ontwikkeling van verschillende parasieten te vertragen. Ter afsluiting een korte samenvatting van wat er zoal gedurende voorgaande uren besproken is.

Doelgroep: dierenartsen
Duur: 1 dagdeel, 9.00 – 12.00 uur Datum: 27 juni Tarief: 495 euro

Aanmelden 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.