Royal GD draagt bij aan vergroten testcapaciteit voor coronapatiënten

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Eind maart 2020 is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bekend gemaakt dat het aantal door het RIVM gevalideerde testlabs is uitgebreid. GD is één van de laboratoria die bijdraagt aan het vergroten van de testcapaciteit voor COVID-19 diagnostiek. De test voor het COVID-19 onderzoek is, zoals voorgeschreven door het RIVM, in ons laboratorium gevalideerd. Onze testcapaciteit wordt ingezet om de medische laboratoria al dan niet binnen ziekenhuizen te ondersteunen.

Kennis en ervaring

Voor het onderzoek naar het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, nemen medewerkers in de humane zorg neus- en/of keelswabs of sputum van de patiënt af. Monsters worden via GGD’en en laboratoria ingestuurd naar GD. Wij onderzoeken de monsters met behulp van PCR-testen (Polymerase Chain Reaction). Met deze methode kan het genetische materiaal van het virus worden gedetecteerd. Wij beschikken over een groot diagnostisch laboratorium met een PCR-afdeling, waar jaarlijks tienduizenden monsters worden getest. Onze medewerkers hebben veel ervaring met PCR onderzoek naar virusinfecties en andere ziekteverwekkers.

Vragen over COVID-19 diagnostiek bij GD?

Organisaties zoals GGD’en en laboratoria kunnen monsters insturen naar GD. Losse inzendingen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Wilt u voor een GGD, (ziekenhuis) laboratorium meer informatie over het insturen van monsters, stuur dan een e-mail naar covid@gddeventer.com of neem telefonisch contact op via 088-2025522. Wij informeren u graag over de COVID-19 diagnostiek in ons laboratorium.

Handige links

Q&A COVID-19 diagnostiek

 1. Welke test gaat GD uitvoeren?
  GD voert onderzoek uit naar het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Voor het onderzoek nemen medewerkers in de humane zorg neus- en/of keelswabs of sputum van de patiënt af. GD gaat deze monsters onderzoeken op de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2. Met de methode (PCR) die we daarvoor gebruiken kunnen we genetische materiaal van het virus detecteren en daarmee vaststellen of de patiënt besmet is met het virus.

 2. Voert GD ook onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus uit?
  GD voert geen onderzoek uit naar antistoffen tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Met een onderzoek naar antistoffen kan worden vastgesteld of iemand besmet is geweest met het coronavirus.

 3. Wie kan monsters insturen naar GD?
  Organisaties zoals GGD’en en (ziekenhuis)laboratoria kunnen monsters insturen naar GD. De testcapaciteit van GD wordt ingezet om de medische laboratoria al dan niet binnen ziekenhuizen te ondersteunen. Een deel van de medische (ziekenhuis) laboratoria voert zelf ook SARS-CoV-2 testen uit. GD wordt ingezet om de extra toestroom van monsters op te kunnen vangen. Andere inzendingen voor humane diagnostiek dan hiervoor genoemd kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

 4. Hoe kan ik monsters insturen?
  Wilt u voor uw organisatie monsters laten onderzoeken door GD, neem dan contact op via covid@gddeventer.com of bel met 088-2025522. In het weekend wordt er vooralsnog geen onderzoek uitgevoerd. U kunt altijd een e-mail sturen naar covid@gddeventer.com. Van maandag t/m zaterdag beantwoorden wij e-mailberichten binnen één dag.

 5. Hoe onderzoekt GD de COVID-19 monsters?
  De COVID-19 monsters worden onderzocht met behulp van PCR-testen (Polymerase Chain Reaction). Met deze methode kan het genetische materiaal van een virus worden gedetecteerd. Wij beschikken over een modern diagnostisch laboratorium met verschillende afdelingen waaronder een PCR-afdeling, waar jaarlijks tienduizenden monsters worden getest.

 6. Wat is de doorlooptijd van het onderzoek?
  De doorlooptijd van het onderzoek is één werkdag. Voor COVID-diagnostiek is het GD-laboratorium van maandag t/m zondag van 7.00 uur tot 23.00 uur geopend.

 7. Wat doet GD met de uitslag van het onderzoek?
  GD stuurt de uitslagen van het onderzoek naar de organisatie waarvoor wij het onderzoek hebben uitgevoerd tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Deze organisatie zorgt ervoor dat de uitslagen op de juiste plaats terecht komen, conform de lokale afspraken. Voor het versturen wordt gebruik gemaakt van veilige internetverbindingen.

 8. Kan GD ook materiaal leveren voor het afnemen van neus- of keelswabs?
  Wanneer u namens een organisatie zoals bijvoorbeeld een GGD, of (ziekenhuis) laboratorium monsters in wilt sturen en u beschikt niet over voldoende monstername materiaal, neem dan contact met ons op via covid@gddeventer.com of bel met 088-2025522. Wij helpen u graag verder.

 9. Kan GD de COVID-19 monsters ook bij onze organisatie ophalen?
  Wanneer het voor uw organisatie praktischer is dat GD de monters ophaalt, neem dan contact met via covid@gddeventer.com of bel met 088-2025522. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om monsters op te (laten) halen.

 10. Kan het GD-laboratorium de kwaliteit bieden die nodig is?
  Ons goed geoutilleerde laboratorium is NEN-EN-ISO / IEC 17025: 2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor een groot aantal laboratoriumtesten (registratienummer L120 Testen). Bij GD werken we volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015. Daarnaast werken we volgens een informatiebeveiligingssysteem dat voldoet aan de eisen van NEN ISO/IEC 27001. De test voor het COVID-19 onderzoek is, zoals voorgeschreven door het RIVM, in het GD-laboratorium gevalideerd.

 11. Waarom biedt GD nu dit onderzoek aan?
  De coronacrisis raakt ons allemaal. Het is een onzekere tijd waarin een dringend beroep wordt gedaan op iedereen die bij kan dragen aan oplossingen voor dit grote maatschappelijke probleem. De inzet van diagnostiek is van essentieel belang om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Samenwerken vanuit verschillende disciplines volgens de ‘One Health’-gedachte draagt daaraan bij. GD wil graag bijdragen en heeft daarom aangeboden om testcapaciteit beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar het coronavirus SARS-CoV-2.

 12. Heeft GD ook een medisch microbioloog in dienst?
  GD heeft een groot team gespecialiseerde dierenartsen en een aantal veterinair microbiologen, virologen en moleculair biologen in dienst. Er werken geen medisch microbiologen bij GD. Daarom wordt de COVID-19 diagnostiek bij GD uitgevoerd onder toezicht van dr. B. C. van Hees, arts microbioloog in het Deventer Ziekenhuis.

 13. Hoe is de meldingsplicht infectieziekten geregeld?
  COVID-19 besmettingen vallen onder de meldingsplicht infectieziekten. De melding van een SARS-CoV-2 infectie wordt uitgevoerd door de GGD.

 14. Heeft de uitvoering van de COVID-19 diagnostiek invloed op de veterinaire diagnostiek die GD uitvoert?
  Het uitvoeren van COVID-19 diagnostiek heeft geen invloed op de reguliere dienstverlening van GD. Onze dienstverlening aan dierhouders en dierenartsen is nog volledig beschikbaar. In het GD-laboratorium gaat alle veterinaire diagnostiek en pathologie gewoon door. Dat geldt dus ook voor de veterinaire diagnostiek van onze PCR-afdeling. Om de diergezondheid en voedselveiligheid te kunnen blijven garanderen is juist een goede monitoring van de diergezondheid belangrijk. Meer informatie over de dienstverlening van GD tijdens deze periode van coronamaatregelen

 15. Kan ik ook monsters insturen van dieren voor onderzoek naar SARS-CoV-2?
  GD test geen landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren op het humane coronavirus SARS-CoV-2. Bij verdenking van het SARS-CoV-2 virus bij dieren kunt u contact opnemen met uw dierenarts. COVID-19 is niet meldingsplichtig bij dieren, maar dierenartsen hebben wel het advies gekregen om bij verdenkingen contact op te nemen met de NVWA. De dierenarts neemt dan contact op met het landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA, telefoon (045) 546 31 88. De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek moet worden verricht. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat landbouwdieren geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus SARS-CoV-2. Er zijn enkele aanwijzingen dat katten wel geïnfecteerd kunnen raken met het SARS-CoV-2 virus. Voor andere gezelschapsdieren is dit wat minder duidelijk. Meer informatie

 16. Wie betaalt de kosten van het coronavirus SARS-CoV-2 onderzoek dat GD uitvoert?
  De kosten van het onderzoek worden betaald door zorgverzekeraars of door de organisaties die insturen naar GD.

 17. Is onderzoek naar het coronavirus nieuw voor GD?
  Het uitvoeren van PCR-onderzoek naar virussen is dagelijkse routine in het GD- laboratorium en daarmee niet nieuw. De PCR-test voor het SARS-CoV-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt bij mensen is voor alle laboratoria een nieuwe test. De SARS-CoV-2 PCR-test is zoals voorgeschreven door het RIVM, in het GD laboratorium gevalideerd en geïmplementeerd.. Wij hebben veel ervaring met het opzetten en valideren van nieuwe testen. Bij uitbraken van een nieuwe dierziekte wordt, net als bij deze COVID-19 uitbraak, de diagnostiek in ons laboratorium volgens vaste kwaliteitsstandaarden opgezet en ingevoerd. Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2, het coronavirus waarvan mensen ziek worden. De bekende coronavirussen bij landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren zijn veelal diersoortspecifiek en niet zoönotisch. Dit betekent dat de ziekte niet van dieren op mensen overdraagbaar is. GD heeft veel ervaring met diagnostiek, onderzoek en onderwijs over infectieziekten bij dieren. Er zijn testen beschikbaar om pluimvee, varkens, runderen en paarden te testen op diersoortspecifieke coronavirussen en antistoffen daartegen, maar deze testen zijn specifiek voor die virussen en daarom niet geschikt om te testen op SARS-CoV-2.

 18. Mag GD als veterinair laboratorium humane monsters onderzoeken?
  Op 31 maart 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bekend gemaakt dat GD ook humane monsters gaat onderzoeken op het coronavirus SARS-CoV-2. Wij hebben veel ervaring met PCR-onderzoek naar virusinfecties bij dieren. Het principe van de onderzoeksmethoden in ons laboratorium is gelijk aan de onderzoeksmethoden in medische laboratoria. De test voor het COVID-19 onderzoek die GD uitvoert is, zoals voorgeschreven door het RIVM, in ons laboratorium gevalideerd. Dit betekent dat GD in staat is de test correct uit te voeren.

 19. Moet GD extra maatregelen nemen nu er ook humane monsters worden getest?
  Het onderzoek dat GD uitvoert op het coronavirus SARS-CoV-2 is goed in te passen in onze huidige processen. Wij werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015. Ons goed geoutilleerde laboratorium is al meer dan 25 jaar NEN-EN-ISO / IEC 17025: 2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor een groot aantal laboratoriumtesten (registratienummer L120 Testen). Onze analisten zijn gewend te werken met mogelijk infectieus materiaal en wij nemen de juiste maatregelen om dit veilig te doen. Zo wordt er gewerkt met standard operating procedures (SOPs). Dit zijn schriftelijke werkinstructies waarin uitgebreid wordt beschreven hoe een bepaalde handeling uitgevoerd dient te worden. Met deze werkwijze borgen we de l uniformiteit in de uitvoering van de handeling en daardoor ook de kwaliteit van het eindresultaat.

 20. Hoeveel monsters kan GD per dag onderzoeken?
  De PCR-afdeling van GD test jaarlijks tienduizenden monsters. Voor de COVID-19 diagnostiek verwachten we naar schatting tot 3500 testen per dag te kunnen uitvoeren. GD voert jaarlijks bijna vijf miljoen laboratoriumbepalingen uit en daarbij maken we gebruik van de modernste laboratoriumapparatuur. Op de afdelingen virologie, bacteriologie, parasitologie, moleculaire biologie, klinisch chemie, pathologie en toxicologie voeren we routinematig ongeveer duizend verschillende bepalingen uit.

 21. In hoeveel laboratoria worden testen uitgevoerd?
  In de Kamerbrief van 31 maart 2020 heeft de minister bekend gemaakt dat het aantal door het RIVM gevalideerde testlabs is uitgebreid naar 91. GD is een van deze laboratoria.

 22. Welk platform gebruikt GD voor de isolatie?
  Hiervoor maakt GD gebruik van de KingFisher Flex (4 apparaten) en MagMAX 96 systemen (2 systemen). Deze automatische systemen maken gebruik van magnetische bolletjes voor de isolatie van RNA en DNA uit 96 monsters per run. De automatische RNA-isolatie duurt ongeveer 30 minuten. Het complete proces inclusief het inpakken en uitladen neemt ongeveer een uur in beslag.

 23. Welk platform gebruikt GD voor het uitvoeren van de PCR?
  Voor het uitvoeren van de PCR maakt GD gebruik van de ABI7500 (4x) en Quantstudio5 (7x) real-time PCR systemen van Applied Biosystems.

 24. Welke PCR-test gebruikt GD (primers probes)?
  GD maakt gebruik van E-gen PCR (voorzien van interne controle) en RdRP PCR. Primers en probes volgens Charité/Erasmus MC design.

 25. Maakt GD gebruik van een confirmatie-test als de eerste PCR-test positief is?
  Als de eerste PCR-test positief maken we gebruik van een confirmatie-test RdRP PCR (SARS-CoV2 specifiek).

Terug naar het begin van de pagina

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.