Wateronderzoek waarom en hoe vaak

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Goed water is nodig voor gezonde dieren. Maar wat is goed water? Drinkwater voor dieren moet aan drie eisen voldoen:

  • Het moet smakelijk zijn: dat wil zeggen: de dieren moeten het graag willen drinken; 
  • Het moet beschikbaar zijn op de plaats waar de dieren gewoonlijk drinken: de leidingen mogen niet verstopt zijn, de drinknippels moeten goed stromen als het dier wil drinken;
  • Het water mag niet schadelijk zijn. Dit spreekt eigenlijk voor zich: productie, groei en gezondheid van het dier mogen niet in gevaar komen.

Maar tegenwoordig wordt ook steeds strenger gecontroleerd of de producten (vlees, eieren) bestemd voor menselijke consumptie van goede en onverdachte kwaliteit zijn. Het water dat dieren drinken mag dit niet in gevaar brengen.

Water vaak ongeschikt

De GD verwerkt jaarlijks duizenden drinkwatermonsters voor controle op geschiktheid voor veedrinkwater, ook bij pluimvee. Beoordeling vindt plaats op geur, kleur, smaak, helderheid, bezinksel, chemische samenstelling en verontreiniging met micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten. Afgelopen drie jaar bleek gemiddeld 34 procent van deze monsters niet geschikt als drinkwater voor pluimvee. 

Deze gegevens tonen aan dat drinkwaterhygiëne niet op alle bedrijven de aandacht krijgt dat het eigenlijk verdient. Met regelmaat kunnen gezondheidsproblemen bij koppels pluimvee verklaard worden door onvoldoende drinkwaterhygiëne. Juist in de pluimveehouderij is het drinkwatersysteem de aangewezen methode om een middel aan alle dieren beschikbaar te stellen. Dit kan gaan om een diergeneesmiddel of een andere toevoeging zoals zuren, vitaminen en mineralen. Behalve aandacht voor de juiste toepassing van deze middelen is aandacht voor de mogelijke vervuiling van het drinkwatersysteem van belang. Adequate reiniging en regelmatige controle van de drinkwaterkwaliteit betalen zich zelf zonder meer terug.

Vier keer per jaar

De GD adviseert u vier maal per jaar de kwaliteit van uw drinkwater te laten onderzoeken, want alleen laboratoriumonderzoek geeft uitsluitsel over de kwaliteit van uw drinkwater. 

Lees meer in onze flyer 'Instructie voor het nemen en inzenden van watermonsters'

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.