Voorbeeld van een SEIN emailalert

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Voorbeeld van een SEIN emailalert

NB: Dit voorbeeld is ter illustratie. De gegevens in dit voorbeeld zijn verzonnen en niet gebaseerd op een echte uitbraak.

SEIN

Surveillance Equine Infectieziekten Nederland

 
Beste collega,

In onderstaand bericht vindt u informatie over de melding van een geval van droes in de provincie Overijssel.


Dear colleague,

Please find the notification of a case of strangles in the province of Overijssel in the message below.

Melding:

Ziekte/diagnose

Droes

Aantal positieve monsters

1

Datum bevestiging

01-06-2019

Type monster

Neus swab

Diagnostische methode

PCR

Symptomen

Koorts, neusuitvloeiing, vergrote mandibulaire lymfeknopen

Vaccinatie

Nee

Aantal zieke paarden

1

Totaal aantal paarden

5

Controle maatregelen

Bedrijf gesloten

Opmerkingen

Geen


Notification:

Disease/diagnosis

Strangles

Number of positive samples

1

Date of confirmation

01-06-2019

Sample type

Nasal swab

Diagnostic method

PCR

Symptoms

Fever, nasal discharge, enlarged mandibular lymphnodes

Vaccination

No

Number of diseased horses

1

Total number of horses

5

Control measures

Closure of premises

Additional notes

None

Tweecijferig postcodegebied van uitbraak | Two-digit Zip code of outbreak

Indien u deze meldingen niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.


If you no longer wish to receive these notifications, please unsubscribe by sending an email to the email address below.

 

Met vriendelijke groet | With kind regards,

Team SEIN

E: sein@gdanimalhealth.com

W: www.seinalerts.nl


SEIN wordt u aangeboden door de leden van cluster paard van de KNMvD in samenwerking met de GD met als ondersteunende partner Boehringer Ingelheim Animal Health


SEIN is a program offered to you by the equine cluster of the Dutch Royal Veterinary Association and GD Animal Health in partnership with Boehringer Ingelheim Animal Health

 

 Disclaimer
-----------------------
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, of het verrichten van handelingen die dat tot gevolg kunnen hebben, is niet toegestaan.

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (GD), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en Boehringer Ingelheim Animal Health (BI) staan niet in voor de wijze van interpretatie van de in dit bericht verstrekte gegevens door ontvanger, noch voor de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van een op deze wijze verzonden e-mailbericht dan wel tijdige ontvangst daarvan. GD, KNMvD en BI kunnen niet garanderen dat een op deze wijze verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. GD, KNMvD en BI aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

 


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.