Behandelen tegen leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Leverbotbehandeling

Behandel alleen als een leverbotbesmetting via onderzoek is aangetoond. Voorkom onderdosering door dieren te wegen of het gewicht (bijvoorbeeld met een meetlint) zo goed mogelijk te schatten. Controleer het effect van een behandeling door na drie weken mestonderzoek uit te voeren. Overleg met uw dierenarts of een behandeling nodig is en welk leverbotmiddel het meest geschikt is.

Voor rundveehouders

Omdat bekend is dat resistentie van de leverbot voor triclabendazol steeds vaker voorkomt is het advies om het effect van de behandeling na drie weken te controleren met mestonderzoek.

Percelen waarop leverbotinfecties kunnen voorkomen zijn meestal risicovol vanaf augustus. Melkvee, droogstaande koeien en pinken zouden vanaf die periode niet meer moeten weiden op percelen waar de leverbotslak aanwezig is. Het moment van behandelen is mede afhankelijk van de effectiviteit van het leverbotmiddel:

  • triclabendazol: vanaf 2 weken na opstallen.
  • clorsulon: vanaf 8 weken na opstallen.
  • oxyclozanide: vanaf 14 weken na opstallen.

Leverbotmiddelen

Werkzame stof Effectiviteit na leverbotbesmetting (in weken)
  10  11  12  13  14  15 
triclabendazol     90-99%  95-100%
clorsulon
                50-70% 80-90% 90-100%
oxyclozanide
                      80-90%  90-99%

GD sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) deze tabel.

Voor schapen- en geitenhouders:

Voor behandeling is triclabendazol en closantel beschikbaar. Triclabendazol geniet de voorkeur omdat het zeer jonge leverbotjes bestrijdt waardoor het de kans op acute leverbot voorkomt. Omdat resistentie van de leverbot voor triclabendazol in toenemende mate voorkomt, is het advies om het effect van een behandeling na drie weken te controleren met mestonderzoek.

Voor melkschapen en melkgeiten die melk produceren voor humane consumptie is een behandeling alleen mogelijk op basis van de cascaderegeling. Voor schapen zijn binnen de EU alleen middelen met de werkzame stof albendazol geregistreerd met een wachttijd voor melk.
 
Als sprake is van resistentie voor triclabendazol is closantel het enige alternatief, maar dit middel heeft een aantal duidelijke beperkingen. Bij schapen is preventie dus van groot belang: zorg er voor dat schapen in najaar en winter niet op potentiële leverbotpercelen lopen.

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.