Veekijkernieuws pluimvee

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Via het Veekijkernieuws houden wij u elk kwartaal op de hoogte van nieuws uit de monitoring van diergezondheid bij pluimvee. In deze editie:

Locomotieproblemen bij vleeskuikens

Pluimveepractici worden in de praktijk geconfronteerd met locomotieproblemen bij vleeskuikens die worden toegeschreven aan een infectie met de bacterie Enterococcus cecorum. Vaak blijkt het effect na behandeling met amoxicilline (een antibioticum dat veel tegen deze bacterie wordt gebruikt) teleurstellend. Een mogelijke oorzaak kan een verschuiving van de gevoeligheid van E. cecorum voor amoxicilline zijn. Een andere mogelijke oorzaak is de aanwezigheid van andere ziekteverwekkers. Uit onderzoek dat GD deed naar de gevoeligheid van E. cecorum blijkt dat sinds 2015 geen verschuivingen waarneembaar zijn die erop wijzen dat de bacterie minder gevoelig wordt voor het antibioticum amoxicilline.
Bij secties op vleeskuikens waar GD bacteriën aantoonde, werd in 89 procent van deze secties een Escherichia coli geïsoleerd en in 29 procent Enterococcus cecorum. In 18 procent van de gevallen toonde GD zowel E. coli als E. cecorum aan. In tegenstelling tot E. cecorum zagen we bij E. coli wel een verschuiving in de gevoeligheid voor amoxicilline. In de afgelopen jaren zien we daar een toename van resistentie van E. coli voor amoxicilline van 35,7 procent in 2016 naar 47 procent in 2019. In de praktijk zal een amoxicillinebehandeling mogelijk wel effectief zijn tegen E. cecorum, maar minder tegen E. coli.

Rugspiernecrose waargenomen bij secties

Rugspiernecrose is ernstige afsterving van de musculus latissimus dorsi, een rugspier van de kip. Dit wordt ook wel beschreven als ‘dorsal cranial myopathy’. Er zijn geen aanwijzingen dat hier een infectieuze oorsprong voor is. De exacte ontstaanswijze is nog niet bekend evenals de incidentie van het probleem in Nederland, maar het lijkt niet puur incidenteel te zijn.

399

Foto 1. De huid van deze twee karkassen is geopend: op de onderliggende spieren is bij het linker karkas rugspiernecrose te zien, het rechter karkas vertoont geen afwijkingen (bron: GD).

Salmonella Pullorum aangetoond

Eind mei werd op het bedrijf waar vorig jaar Salmonella Pullorum (S.P.) werd vastgesteld opnieuw S.P. vastgesteld bij een koppel leghennen in een naastgelegen stal. Dit koppel was al aanwezig ten tijde van de eerste uitbraak en is destijds tegen Salmonella Gallinarum gevaccineerd. Deze S.P. werd aangetroffen bij een routinematige screening op enkele zieke of gestorven hennen.

Onderzoek naar productiedalingen bij leggende hennen

In de periode december 2019 tot en met maart 2020 zijn bij meerdere koppels leggende hennen productiedalingen vastgesteld. Tot op heden is geen eenduidige oorzaak gevonden. Daarom is GD een monitoringspilot gestart om te achterhalen wat de meest waarschijnlijke oorzakelijke ziekteverwekker is bij de gemelde gevallen van productiedalingen bij leggende hennen. Of in ieder geval bekende verwekkers van productiedalingen bij de gemelde koppels uitsluiten. Getroffen koppels die meedoen in de pilot worden onderzocht via sectie en uitgebreid serologisch onderzoek. We houden u op de hoogte van mogelijke resultaten.

Early Warning System

GD houdt pluimveepractici via een Early Warning-systeem (EWS) op de hoogte van uitbraken van Salmonella Gallinarum (SG) en Salmonella Pullorum (SP), Mycoplasma gallisepticum (Mg), Coryza/AVP, Gumboro en infectieuze laryngotracheïtis (ILT). Een melding kan komen van de practicus of vanuit GD (positieve testuitslag). Op basis van klinische verschijnselen en aanvullende diagnostiek wordt in overleg met de dierenarts en/of de pluimveehouder besloten of de melding in het EWS wordt geplaatst. Het betreft vrijwillige meldingen bij GD. Het betreft dus geen overzicht van alle uitbraken.

384

Figuur 1. Aantal EWS-meldingen voor SG/SP, Mg, Coryza, Gumboro en ILT bij commercieel pluimvee en niet-commercieel gevogelte in Nederland.
(Het betreft vrijwillige meldingen bij GD en is dus geen overzicht van alle uitbraken van de weergegeven aandoeningen.)

Diergezondheid pluimvee in Nederland, eerste kwartaal 2020

De diergezondheidsbarometer geeft in één oogopslag de stand van zaken weer rondom de situatie in Nederland. Het geeft een beknopt overzicht van de waarnemingen uit de Diergezondheidsmonitoring Pluimvee in het eerste kwartaal van 2020. Zie de tabel in de pdf-versie van het Veekijkernieuws.

Veekijkernieuws pluimvee

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.