Nieuws uit de monitoring

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

Veekijkernieuws

Wilt u op de hoogte blijven van actualiteiten vanuit de diergezondheidsmonitoring? Met Veekijkernieuws informeren wij u elk kwartaal over actualiteiten, trends en ontwikkelingen, casuïstiek, de verschillende monitoringsinstrumenten en de mensen achter de monitoring. Mocht er tussendoor iets belangrijks spelen dan sturen wij u daarover een e-mail.

Aanmelden Veekijkernieuws

Vorige edities

Rapportages Monitoring Diergezondheid

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Slachtlijnflyer

De NVWA wil graag dat GD haar op de hoogte houdt van nieuwe klinische beelden of trends in aandoeningen waar slachterijmedewerkers mee geconfronteerd kunnen worden. GD brengt daarom flyers voor NVWA-medewerkers uit met daarin onder andere opmerkelijke bevindingen uit de dierziektemonitoring in de betreffende rapportageperiode.

GD magazine - onderdeel Monitoring

In het GD magazine voor pluimveehouders is een vaste rubriek 'Monitoring' opgenomen, waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Monitoringsschema's

GD en AVINED zetten zich in om de sector van informatie te voorzien, onder andere omtrent de (verplichte) monitoring voor pluimvee. In het verleden waren er schema’s voor de verschillende sectoren en diertypen te vinden op de website van het Productschap. De schema’s zijn nu te vinden op de website van AVINED.

Schema's monitoring

Centrale Registratie Antibiotica (CRA)

Vanaf 1 januari 2011 geldt voor vleeskuikens en per 1 mei 2011 voor fok- en vermeerderingspluimvee opgenomen in IKB-KIP, de verplichting tot centrale registratie van voorgeschreven antibiotica in Centrale Registratie Antibiotica (CRA). Daarnaast geldt per 1 januari 2012 voor de legsector dezelfde verplichting, opgenomen in IKB-EI. Sinds 1 januari 2015 is de verplichting tot registratie vastgelegd in de Regeling Diergeneeskundigen.

Lees verder

Disclaimer
De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Gerelateerde informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.