Op weg naar een zwoegerziektevrij Terschelling

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Op weg naar een zwoegerziektevrij Terschelling

25-5-2023: 

De schapen- en geitenhouderij op Terschelling bestaat uit tientallen bedrijven, bedrijfjes en particulieren die al dan niet op zakelijke grond dieren houden. Zij zijn verenigd in de Schapenhoudersvereniging en de Geitenfokvereniging die reeds decennialang de belangen van hun leden behartigen. Dieren houden schept een band, het is voor sommigen een manier van bestaan, voor anderen een (dure) hobby. Vaak wordt dit al generaties lang overgedragen en de betrokkenheid is groot. Daarnaast vormen de verenigingen sociaal gezien een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten.

In samenwerking met Dierenartsenpraktijk Terschelling, de Schapenhoudersvereniging en de Geitenfokvereniging heeft GD in het kader van een project in 2021 de zwoegerziektestatus van schapenbedrijven op Terschelling geïnventariseerd. Hiermee werden de eerste stappen gezet in de richting van een ‘zwoegerziekte-vrij Terschelling’. Zestien schapenhouders hebben destijds deelgenomen. Zij hebben melkmonsters, zowel individuele monsters als een meng- of tankmelkmonster, van hun schapen bij GD laten onderzoeken op antistoffen tegen zwoegerziekte. Daarnaast mochten de houders ook monsters van hun geiten laten onderzoeken op caprine arthritis encepahlitis (CAE), wat nauw verwant is aan zwoegerziekte bij schapen. Dankzij de interesse vanuit de houders en de goede samenwerking met de dierenartsenpraktijk kon dit project in 2022 vervolgd worden. 

Met het zwoegerziekte project in 2022 werd alle schapen- en geitenhouders van Terschelling de mogelijkheid geboden om al hun dieren te laten onderzoeken op zwoegerziekte of CAE. Ditmaal werden bloedmonsters genomen door dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Terschelling en dierenartsen van GD, voor onderzoek naar antistoffen. Meer dan duizend monsters van schapen zijn dit jaar onderzocht evenals een zestigtal monsters van geiten. De uitslagen zagen er gunstig uit voor de houders van Terschelling om richting een zwoegerziekte-vrij eiland te gaan. 

In 2023 werd ons de kans geboden om dit initiatief nog een stapje verder te brengen, dankzij de subsidie die de Schapenhoudersvereniging heeft verkregen van ’t Iepen Mienskip Funs van de Provinsje Fryslân. Om het eiland echt zwoegerziekte- (en CAE) vrij te maken, worden alle schapen en geiten dit jaar nogmaals onderzocht op het virus. Hierbij is de betrokkenheid van de dierenartsenpraktijk en de schapen- en geitenhouders op Terschelling een essentieel onderdeel.

Zwoegerziektevrij Terschelling onthulling informatiebord foto: Jan de Jager

Afgelopen zaterdag werd op het eiland een informatiebord onthult met de tekst ‘Op weg naar een zwoegerziektevrij Terschelling’ door v.l.n.r. Jan Kees Smit (Schapenhoudersvereniging), Neeke van Zwol (Geitenfokvereniging), René van den Brom (Royal GD) en Jos Kievits (dierenarts).
Met het bord informeren de samenwerkende partijen, dierenartsen,  schapen- en geitenhouders en GD, de eilandbezoekers over het unieke project.

 


Lees het artikel in Het Schaap over het project op Terschelling

Lees meer over de zwoegerziekte-aanpak van GD

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.