Import; waar moet ik als houder rekening mee houden

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Import; waar moet ik als houder rekening mee houden

27-9-2022: 

Bij het importeren van fokmateriaal gaat u niet over een dag ijs. Het is doorgaans ook niet iets wat u met grote regelmaat doet. Voorafgaande aan de beslissing om fokmateriaal uit het buitenland te importeren heeft u waarschijnlijk de nodige afwegingen gemaakt.  De inbreng van vers bloed en de gewenste genetische eigenschappen zal leidend zijn. Echter het kan zijn dat er ongenode aandoeningen en ziektekiemen mee reizen. Zodoende betekent elke aanvoer van dieren op een bedrijf een risico op insleep van dierziekten. Wanneer er voor gekozen wordt om dieren te importeren dient men dan ook rekening te houden met specifieke aandoeningen die in het land van herkomst voorkomen. Voor het importeren van dieren gelden regels. De NVWA ziet toe op deze regels en in geval van vragen dient u zich daarvoor tot hen te voegen (www.nvwa.nl).

Voor de diergezondheidsprogramma’s voor schapen en geiten van Royal GD gelden (aanvullende) regels. Dit omdat GD de risico’s van insleep tot het absolute minimum wil beperken. Niet alleen voor u als importerende dierhouder, maar ook voor uw eventuele toekomstige afnemers van dieren. Van belang is in eerste instantie het I&R systeem van het land van herkomst. Worden dierbewegingen vastgelegd? Daarnaast hebben landen verschillende manieren van omgaan met dierziekten. Zodoende kan niet altijd één-op-één de status van een dier, bedrijf en/of ander land worden overgenomen. Om verrassingen te voorkomen raden wij mensen die schapen/geiten willen importeren aan om vooraf contact op te nemen met GD via 088-20 25 500 of info@gddiergezondheid.nl. Wij helpen u graag verder. 

Het is van belang dat u GD van de benodigde informatie voorziet, zodat wij een goed overwogen inschatting kunnen maken ten aanzien van de beoordeling van de gezondheidsstatus van het dier, bedrijf en/of land van herkomst. Hiervoor is ten minste het handelsdocument nodig, maar daarnaast ook, indien van toepassing, gezondheid statussen van het bedrijf van herkomst en laboratoriumuitslagen. En in het geval er niet reeds bij GD aanwezig, informatie over het laboratorium, de gebruikte testen en accreditatie van zowel testen als het laboratorium waar deze testen zijn uitgevoerd. Naast informatie over eventuele nationale diergezondheidprogramma’s. De verantwoordelijk voor aanleveren ligt bij u. Al met al is de beoordeling van een import maatwerk (en zodoende kunnen aan dit schrijven geen rechten worden ontleend) en vereist vaak tijd. Echter, deze zorgvuldigheid wordt betracht in het belang van de diergezondheid van uw dieren en die van uw collega’s!

Op het moment dat een dierhouder die deelneemt aan een certificeringsprogramma van GD een import vastlegt in de officiële I&R-database zal het GD-systeem dit herkennen als een zogenoemde “verboden aanvoer”. Hierop krijgt de houder automatisch bericht van GD met betrekking tot deze aanvoer en de consequenties van deze aanvoer voor uw bedrijfsstatus (“observatie”). Wij helpen u ook in dat geval graag verder met wat wij van u nodig hebben om de status van de import te kunnen controleren.

In alle gevallen raden wij u aan om dieren die u aanvoert op uw bedrijf minimaal vier weken, en in ieder geval tot bekend is of eventuele gezondheid statussen overgenomen kunnen worden, in quarantaine te plaatsen. In die tijd kunt u de aangevoerde dieren goed monitoren op het voorkomen van ziekte en eventueel diagnostiek laten uitvoeren om de gezondheidsstatus aanvullend te controleren. Neem ook in deze gevallen contact op met GD om een quarantaine verklaring af te leggen. Een ander voordeel van deze quarantaineperiode is dat bij aanvoer van dieren van een bedrijf met een lagere diergezondheidsstatus u voorkomt dat uw koppel direct contact heeft met een potentieel risicodier. Let daarbij altijd op dat dierziekten ook via indirecte diercontacten verspreid kunnen worden.

Wellicht ten overvloede maar bij export van uw dieren naar andere landen bepaald het land van bestemming de regels. De NVWA zal checken of te exporteren dieren aan die regels voldoen.

Mocht u vragen hebben over aanvoer, quarantaine of import in het kader van de certificeringsprogramma’s van GD dan horen wij dat graag van u!

Meer info over import van fokschapen en -geiten

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.