Nieuwe onderzoeksresultaten COVID-19 bij dieren

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Nieuwe onderzoeksresultaten COVID-19 bij dieren

16-5-2020: 

Minister Schouten heeft op 15 mei een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rond het SARS-CoV-2-virus en dieren. Eind april werd bekend dat op twee nertsenbedrijven besmettingen van COVID-19 bij nertsen waren vastgesteld. De minister stelde een onderzoek in. In de Kamerbrief worden de eerste resultaten hiervan gedeeld. 

Het RIVM concludeert op basis van de onderzoeksresultaten dat het risico op blootstelling aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is. Het eerdere RIVM-advies om uit voorzorg niet te wandelen of te fietsen in een zone van 400 meter rondom een besmet nertsenbedrijf, totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn, komt daarmee te vervallen. In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Meldplicht blijft van kracht

De meldplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen blijft van kracht. Deze meldplicht geldt voor verschijnselen van besmetting met SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven. Het gaat hierbij specifiek om ademhalingsklachten en een verhoogde mortaliteit. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, mogen de dieren en de mest een besmet bedrijf niet verlaten. Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven - op basis van de huidige kennis over COVID-19 - geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van de besmetting bij dieren op de humane gezondheid is verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie.

Onderzoek

Het onderzoek waar GD, samen met de Universiteit Utrecht en Wageningen Bioveterinary Research aan werkt, wordt de komende werken voortgezet.

Meer informatie:
Kamerbrief 15 mei 2020
Website Rijksoverheid

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.