Schmallenbergvirus bij lammeren met aangeboren afwijkingen aangetoond

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Schmallenbergvirus bij lammeren met aangeboren afwijkingen aangetoond

5-1-2021: 

In de afgelopen weken hebben enkele schapenhouders contact opgenomen met de Veekijker over de geboorte van lammeren met aangeboren afwijkingen. De lammeren waren in de meeste gevallen na een normale drachtlengte geboren. De afwijkingen die werden gezien waren onder andere kromme poten, draainekken en bochels in de rug. Deze afwijkingen kunnen hun oorsprong in verschillende oorzaken hebben. De afwijkingen ontstaan in de periode van de dracht wanneer het neuromusculaire apparaat zich ontwikkelt, ongeveer tussen dag 25 en 60. Op advies van de Veekijker zijn lammeren ingestuurd voor pathologisch onderzoek. Naast genoemde afwijkingen kwamen afwijkingen aan het zenuwstelsel voor en is het schmallenbergvirus (SBV) aangetoond. Recent heeft de Veekijker Rund melding gemaakt van meerdere kalveren met aangeboren afwijkingen en in één geval is  het SBV aangetoond.

Het SBV is een virus uit de Simbu serogroep van het genus Orthobunyaviridae en de familie Bunyaviridae. Het SBV is voor het eerst in 2011 aangetoond in Noordwest-Europa. Vanaf eind 2011 werden lammeren met aangeboren afwijkingen geboren, soms grote aantallen per bedrijf. Door gericht onderzoek is toen veel inzicht in dit op dat moment nieuwe virus verkregen. Zo bleek het virus zich in de zomer en nazomer razendsnel, via stekende insecten, over Nederland te hebben verspreid en bleek het voorkomen, zowel op dier- als koppelniveau, hoog te zijn. In de loop van het aflamseizoen van 2011-2012 nam het aantal meldingen van aangeboren afwijkingen af. Sindsdien is het SBV meerdere malen, maar meestal incidenteel of op kleine schaal, aangetoond in lammeren met aangeboren afwijkingen. Dit lag in de lijn der verwachting vanwege de hoge prevalentie, de snelle verspreiding en de weerstandsopbouw binnen de populatie. Dat ook dit jaar weer enkele gevallen voorkomen is geen verrassing. In de loop der jaren na de introductie in 2011 zal de weerstand in de populatie geleidelijk zijn afgenomen. Zodoende krijgt het virus opnieuw een kans om voor problemen te zorgen. Echter, de verwachting is ook dat de problemen niet zo groot zullen zijn als ten tijde van de eerste introductie.

Omdat er meerdere oorzaken zijn voor de beschreven aangeboren afwijkingen is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Dit kan door middel van pathologisch onderzoek. U kunt kadavers (in geval van abortus/ doodgeboorte/ slappe lammeren: vrucht en nageboorte) voor pathologisch onderzoek bij GD aanbieden bij de Ophaaldienst (0900-2020012). Wilt u weten of uw schapen of geiten afweerstoffen hebben tegen het SBV, dan kunt u dat onderzoeken door middel van bloedonderzoek.


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.