Het monitoren van de diergezondheid op zoogkoebedrijven

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Het monitoren van de diergezondheid op zoogkoebedrijven

13-12-2016:  Als onderdeel van de Monitoring Diergezondheid Rund, doet GD sinds 2002 ieder kwartaal een analyse op geanonimiseerde gegevens uit de rundveesector.

De gegevens zijn afkomstig van verschillende organisaties zoals RVO, CRV en Rendac. Het doel van deze monitoring is om trends en ontwikkelingen in de rundergezondheid in beeld te brengen, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen bij ongunstige ontwikkelingen. Ook voor zoogkoebedrijven wordt een aantal kengetallen uitgewerkt over onder andere de deelname aan diergezondheidsprogramma’s, de aanvoer van vee, de leeftijd bij afvoer van vee en de sterfte van kalveren en koeien. 

Kengetallen

In 2015 waren er zo’n 3.300 zoogkoebedrijven. Een zoogkoebedrijf is hierbij gedefinieerd als een niet-melkleverend rundveebedrijf met in totaal ten minste 20 runderen, waarbij het grootste deel van het volwassen vrouwelijke vee elk jaar afkalft. Een zoogkoebedrijf had gemiddeld 31 volwassen runderen en ongeveer evenveel jongvee. Ruim een derde van de bedrijven voert geen vee aan, twee derde voert tenminste één keer per jaar vee aan. Per kwartaal wordt 10 tot 13 procent van de volwassen runderen afgevoerd op een gemiddelde leeftijd van 4,4 jaar. Van het volwassen vee sterft gemiddeld minder dan 1 procent per kwartaal. Bij de kalveren bedraagt de sterfte gemiddeld tussen de 2 en 3 procent per kwartaal (zie figuur 1 en 2). De blauwe lijn in deze figuren geeft de werkelijke sterfte per kwartaal weer en de groene lijn is de trend in de tijd. De trend in sterfte laat geen toe- of afname zien in de afgelopen vijf jaar (ZK=zoogkoe).

In figuur 3 is het percentage zoogkoebedrijven weergegeven met een gunstige status voor vier verschillende aandoeningen. Hierbij is het percentage vrij of onverdachte bedrijven voor paratbc, IBR en BVD-virus links weergegeven en het percentage leptospirose-vrije zoogkoebedrijven rechts. Tussen 2011 en 2016 is gemiddeld 47 procent van de zoogkoebedrijven leptospirose-vrij gecertificeerd. In de tijd is een licht dalende tendens te zien. Slechts een beperkt aantal zoogkoebedrijven neemt deel aan andere diergezondheidsprogramma’s (zie figuur 3). Ongeveer 18 procent van de zoogkoebedrijven is IBR-vrij, 5 procent is BVD-vrij en 8 procent heeft een paratbc-onverdachtstatus. In de laatste jaren is een lichte stijging zichtbaar bij de deelname aan BVD- en IBR-programma’s. BVD- en IBR-vrij zijn en blijven kan veel schade door ziekte en sterfte voorkomen. In de toekomst is de status voor BVD en IBR mogelijk ook van belang bij verkoop van vee.

Management

De cijfers uit de monitoring geven de mogelijkheid om de resultaten van uw bedrijf te vergelijken met collega’s in Nederland. BVD, salmonella en paratbc kunnen op zoogkoebedrijven veel schade veroorzaken. Weten of deze ziekten op uw bedrijf aanwezig zijn, helpt u om schade te voorkomen.Veel zoogkoehouders kunnen de diergezondheid op hun bedrijf nog verbeteren met relatief eenvoudige managementmaatregelen. Het niet aankopen van runderen maakt de kans op insleep van ziekten veel lager. Als toch een dier, bijvoorbeeld een dekstier, moet worden aangekocht, let dan goed op de diergezondheidsstatussen van het bedrijf van de verkoper. Het in quarantaine plaatsen, controleren op huid- en klauwinfecties en bij onbekende diergezondheidsstatus onderzoeken vóór het dier toegevoegd wordt aan uw eigen koppel kan veel schade voorkomen. De sterfte onder dieren ouder dan een jaar is laag op zoogkoebedrijven. De sterfte onder de kalveren vindt vooral plaats rondom afkalven. Hier zijn hygiëne bij het afkalven, een snelle en goede biestopname en binding met de moeder van groot belang. 


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.