Houd Klebsiella onder de duim!

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Houd Klebsiella onder de duim!

31-3-2016:  De zachte en natte winter van afgelopen jaar hebben aanleiding gegeven tot meer gevallen van klebsiellamastitis vergeleken met een strenge en koude winter. Nu de buitentemperatuur weer in de dubbele cijfers komt, is het belangrijk om de infectiedruk van omgevingsgebonden mastitisverwekkers vanuit het ligbed goed onder de duim te houden. 

Met name Klebsiella is een bacterie die zich bij deze temperaturen gemakkelijk explosief vermeerdert in vochtig ligboxmateriaal. Ook in mest en in grond komt de bacterie veel voor. Schone en droge ligboxen zijn een absolute voorwaarde om gezonde uiers meer melk te laten geven. Klebsiella veroorzaakt een acute, ernstige uierontsteking. Het kwartier wordt hard, de melk varieert van melkachtig wit met vlokken tot waterig of koffiekleurig. Het aspect van de melk kan echter nooit voorspellen om welke bacterie het gaat; hier zit teveel variatie in.

Chronische infectie

Bij acute ernstige uierontsteking door Klebsiella kan sterfte optreden. Veel koeien ontwikkelen, al of niet na behandeling, een chronische infectie. De bacterie overleeft ook lang in droogstaande kwartieren. Ongeveer 5 procent van alle mastitismelkmonsters bevat Klebsiella. De bacterie kan ook subklinisch voorkomen, en in chronische vorm massa’s kiemen uitscheiden. Daardoor kan ook overdracht tijdens het melken optreden. Klebsiella gedraagt zich dus zowel koegebonden als omgevingsgebonden.

Resultaten van antibioticatherapie zijn slecht. Er kan klinisch herstel optreden, maar eenmaal besmette kwartieren worden zelden vrij van Klebsiella. Deze ‘dragers’ zijn een groot risico voor de rest van de koppel. Het is belangrijk om de omgevingsbron, in veel gevallen het ligboxmateriaal (zaagsel, dikke fractie van de mest), op te sporen en te verwijderen. Kwalitatief goed strooisel hoort bij aanvang geen klebsiellabacteriën te bevatten. U kunt strooisel hierop laten onderzoeken. Bij een uitbraak moeten ook de dieren met een verhoogd celgetal worden onderzocht, dit kunnen namelijk dragerdieren zijn. Ernstig besmette dieren kunnen ook in de mest Klebsiella uitscheiden.

Tien adviezen en feiten

Als Klebsiella uit (tank-)melkmonsters als oorzaak van uierontsteking tevoorschijn komt, houd dan rekening met de onderstaande 10 adviezen en feiten over klebsiellamastitis:
 1. Een temperatuur boven de 20°C en een hoge luchtvochtigheid zijn voor klebsiellabacteriën ideale omstandigheden om zich razendsnel te vermenigvuldigen.
 2. De belangrijkste maatregel zit in de preventie; controleer twee keer per dag of de ligboxen voldoende droog zijn en vrij van mest.
 3. De (opgeslagen) ligboxbedekking, voornamelijk vochtig zaagsel, kan de bron zijn van Klebsiella en moet in dat geval zo spoedig mogelijk van het bedrijf worden verwijderd.
 4. Klebsiellamastitis kan zichtbaar én onzichtbaar zijn: besmette koeien blijven vaak drager en verspreider van de bacterie en kunnen dan ook beter worden afgevoerd.
 5. Laat de kwaliteit van het ligboxenstrooisel en de opslag controleren.
 6. Behandelresultaten van klebsiellamastitis zijn teleurstellend en niet effectief, afvoeren van dieren waarbij Klebsiella is aangetoond, verdient aanbeveling.
 7. Elke soort ligboxbedekking, zelfs zand, kan verontreinigd worden met Klebsiella afkomstig uit de mest.
 8. Mest op de roostervloer, in de afkalfstal en de ziekenboeg kan ook een bron zijn van Klebsiella; laat de mestrobot of mestschuif zoveel mogelijk mest uit de weg ruimen.
 9. Zorg dat de weerstand van uw koeien optimaal is. Voorkom hittestress, zorg voor een goede mineralenvoorziening en houd de koeien goed aan het vreten met smakelijk voer.
 10. Klebsiellabacteriën kunnen ook via de melkmachine worden overgedragen; laat een minder goed werkende melkmachine tijdig controleren door een specialist.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.