Aanpassing meldingsnorm sterfte pluimvee en overige AI-gevoelige dieren

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Aanpassing meldingsnorm sterfte pluimvee en overige AI-gevoelige dieren

9-12-2015: 

De normen voor het melden van sterfte bij pluimvee en overige AI-gevoelige dieren gelden niet langer op bedrijfsniveau, maar op koppelniveau. Deze wijziging van de Regeling Preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE’s is sinds vrijdag 4 december 2015 van kracht.

Pluimveehouders zijn verplicht om verhoogde uitval bij AI-gevoelige dieren te melden. Het gaat daarbij om een overschrijding van de norm van een bepaald percentage gedurende enkele opeenvolgende dagen. Eerder gold dit per bedrijf, nu per koppel.

Artikel 84 luidt daardoor als volgt;

De ondernemer meldt onverwijld aan het landelijk telefoonnummer voor dierziekten elke verhoogde sterfte:

 • van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, die ouder zijn dan tien dagen op twee opeenvolgende dagen van 0,5 procent of meer per dag per koppel;
 • van vleeskalkoenen op twee opeenvolgende dagen van 1 procent of meer per dag per koppel, en

 • van AI-gevoelige dieren van meer dan 3 procent per week.

Daarnaast dient de pluimveehouder zijn dierenarts te consulteren indien er bij AI-gevoelige dieren:

 • een klinisch probleem is;
 • op twee opeenvolgende dagen de voer- of drinkwateropname met meer dan 5 procent per dag afneemt;

 • de eiproductie bij leghennen en vermeerderingsdieren twee opeenvolgende dagen met meer dan 5 procent per dag daalt.

Naast de aanpassing van de meldplicht voor AI zijn er nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd. Zo is het toegestaan om voor de derde levensdag te vaccineren voor NCD, voor zover een niet-spreidend vaccin wordt gebruikt. Ook zijn er nog enkele technische wijzigingen, hiervoor verwijst GD naar de Staatscourant van 3 december 2015.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.