Alert op leverbot

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Alert op leverbot

15-5-2015: 

Direct op de hoogte van het actuele leverbotrisico: het kan met de leverbotalert van de GD. Hiermee krijgt u kosteloos korte praktische tips over het beheersbaar maken van leverbot op uw bedrijf.

Leverbotinfecties zijn lastig te controleren en kunnen leiden tot onder andere verhoogd medicijngebruik, een verhoogde kans op salmonella en economische bedrijfsschade. Om leverbot beter te monitoren en beheersbaar te maken gaat de GD leverbotalerts uitsturen. Dit zijn digitale meldingen die u ofwel op het juiste moment praktische tips geven om leverbot (preventief) aan te pakken of u vertellen of er in uw omgeving een verhoogd risico is op leverbot. De alerts geven u bovendien een gericht en tijdloos advies.

Op het juiste moment actie

Op het moment dat u (preventief) actie kunt ondernemen tegen leverbot, stuurt de GD op relevante momenten in het jaar een alert naar dierhouders die zich hiervoor hebben aangemeld. Daarnaast ontvangen deelnemers één à twee keer per jaar, na het invullen van een korte online vragenlijst, een bedrijfsspecifiek advies. Hiermee kunt u samen met uw dierenarts leverbot gericht aanpakken op uw bedrijf. Meld u nu aan voor de leverbotalert


De cruciale factor in de leverbotcyclus is de leverbotslak.

Kennis en onderzoek

De GD doet al jaren onderzoek naar leverbot, door analyse van grondsoorten, slakkentellingen, klimatologische omstandigheden en bodemvochtgegevens. Hieruit volgt ieder jaar de voorlopige en definitieve leverbotprognose. Aan de hand van deze gegevens is nu een prognosemodel ontwikkeld dat per viercijferig postcodegebied aangeeft hoe groot de kans is op een leverbotbesmetting, oftewel een risicoprofiel.

Dat risicoprofiel biedt handvatten om gericht advies te kunnen geven. De GD deed hiervoor onderzoek, op initiatief en samen met NZO en LTO met als doel bestaande kennis te vertalen naar actiegerichte adviezen voor leverbotbeheersing. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijfsspecifieke informatie het liefst per e-mail wordt ontvangen.

Meer informatie over de aanpak van leverbot

"Met de leverbotalerts krijgt u gerichte adviezen over het risico van leverbot. Zodat u op het juiste moment preventief actie kunt ondernemen om leverbot beter beheersbaar te maken."
lammert

Lammert Moll, leverbotexpert Lees verder

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.