Monitoringspilots van start op pluimveebedrijven

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Monitoringspilots van start op pluimveebedrijven

25-9-2014: 

De GD begint in samenwerking met peildierenartsenpraktijken twee pilotonderzoeken op pluimveebedrijven. Het eerste onderzoek richt zich op uitval in de eerste levensweek in de vleeskuikensector en de opfok-vleesvermeerderingssector. Doel is om inzicht te krijgen in ziekteverwekkers die daarbij een rol spelen. Met de andere pilot wil de GD onderzoeken wat de oorzaak is van het 'hepatitisbeeld' bij afgekeurde vleeskuikens.

Pilotonderzoek naar uitval jonge vleeskuikens en kuikens in de opfok-vleesvermeerderingssector

Binnen de vleeskuikensector en de opfok-vleesvermeerderingssector is uitval in de eerste levensweek in veel gevallen gerelateerd aan bacteriële infecties. Daarnaast kan ook een aantal virale aandoeningen voorkomen dat directe schade toebrengt of indirect kan leiden tot bacteriële problemen. Een aantal van deze aandoeningen kan via het moederdier overgedragen worden.

Uitvoering

Van peildierenartsenpraktijken wordt gevraagd tien dieren voor sectie in te sturen naar de GD, van koppels die voldoen aan de gestelde criteria: maximaal 7 dagen leeftijd met meer dan 0,5 procent uitval per dag en aantasting van minimaal 2 procent van de dieren. Het sectieonderzoek richt zich op bacteriële infecties, virusinfecties en orgaanschade.
De resultaten geven meer inzicht in de ziekteverwekkers die een rol spelen bij uitval in de eerste levensweek onder Nederlandse omstandigheden. Hiermee kan gericht gekeken worden naar het voorkomen van infectieuze factoren die kunnen bijdragen aan het probleem.

Pilotonderzoek naar leverafwijkingen bij vleeskuikens

In de Nederlandse slachterijen wordt een deel van de aangevoerde kuikens afgekeurd vanwege een ‘hepatitisbeeld’, gekenmerkt door enkele tot vele haardjes in de lever. Aan dergelijke koppels was in de stal vaak niets te zien. Tot nu toe is er nog geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Daarom start de GD een pilotonderzoek naar dit probleem.

Uitvoering

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar vleeskuikenbedrijven die herhaald afkeur ervaren door hepatitis aan de slachtlijn. Omdat tijdens het moment van de afkeur de oorzaak van de hepatitis mogelijk niet meer aanwezig is en alleen de restschade overblijft, worden monsters verzameld van koppels afkomstig van bedrijven waar het probleem in het verleden is vastgesteld. Indien afkeur door hepatitis wordt aangetoond, wordt gevraagd om vanuit de slachterij vijf afwijkende levers te verzamelen. Deze monsters zullen bij de GD uitgebreid worden onderzocht.

Doel

Het onderzoek biedt meer inzicht in het omvangrijke probleem van leverafwijkingen bij koppels vleeskuikens. Mogelijk kan hierdoor de economische schade door deze aandoening beperkt of voorkomen worden.

Indien u als pluimveehouder mee wilt doen aan een van deze twee pilotonderzoeken, dan kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.