Acute botulisme met grote schade

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Acute botulisme met grote schade

7-1-2014: 

Eind 2013 is op een melkveebedrijf in Limburg botulisme type D vastgesteld. De gevolgen van de uitbraak waren ernstig: 1 dode vaars en euthanasie van 21 koeien en 1 pink. De euthanasie vond plaats vanwege de zeer slechte prognose en onmogelijkheid tot afvoeren voor de slacht.

De dierenarts bezocht het bedrijf op een maandagavond vanwege een vaars die na het afkalven niet meer overeind wilde. De vaars had ondertemperatuur en een stilliggend maagdarmkanaal. De volgende dag werd het dier dood aangetroffen, waarna contact op is genomen met de GD Veekijker. Tijdens het sectieonderzoek dat bij de GD werd verricht, werden geen andere afwijkingen gevonden, waardoor de waarschijnlijkheidsdiagnose botulisme is gesteld. In overleg met de practicus en de veehouder is direct besloten om het ruwvoer van de groep melkkoeien volledig te vervangen door ruwvoer van een buurtbedrijf en de koppel te vaccineren (vaccin type C/D).

Na een week heeft de GD-dierenarts het bedrijf bezocht. Op dat moment werden twee liggende koeien aangetroffen met een ondertemperatuur, die gestopt waren met vreten en drinken. Deze koeien hadden een compleet stilliggend maagdarmkanaal en de koppel was (qua vreten en herkauwen) te traag/te rustig. Ook werd in de weide een dode kip van een omliggend bedrijf gevonden, op de plek waar de koeien voor de uitbraak een paar uur per dag hadden gelopen. Zes dagen na de sectie leverde typering op dat het om botulisme type D ging. Dit type is gerelateerd aan pluimvee. Tot 10 dagen na de vaccinatie hebben zich nog nieuwe patiënten aangediend, dit aantal is uiteindelijk dus opgelopen tot 23. Opmerkelijk was nog dat binnen het melkveekoppel alleen de eerste patiënt (het lichtste dier binnen het koppel) zelf is doodgegaan. De vaccinatie is na 3 weken herhaald.

Op bedrijven met veel pluimvee en roofdieren als vossen in de naaste omgeving kan het zinvol zijn preventieve vaccinatie te overwegen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het vaccin in Nederland niet is geregistreerd en alleen onder bepaalde voorwaarden mag worden ingezet. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.