Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Nieuwe berekeningsmethode dierdagdoseringen melkvee

11-7-2013: 

De Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) heeft de manier waarop de dagdoseringen per dierjaar (DDD/J) bij melkvee worden berekend, gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de DDD/J’s vanaf 2012 automatisch lager uitvallen.

Tot en met 2011 werd voor de berekening van de DDD/J op melkveebedrijven de methode van het Landbouweconomisch Instituut gebruikt (de LEI-methode). Hierbij werden de geleverde antibiotica toegerekend naar het gewicht van de gemiddeld aanwezige volwassen melk- en kalfkoeien á 600kg/dier. Bij de nieuwe methode wordt uitgegaan van gemiddelde gewichten per leeftijdscategorie en geslacht. Ook worden de totale gewichten van die categorieën toegepast in de berekening van de DDD/J. Hierdoor komen de DDD/J’s lager uit dan bij de oude methode. Voor een goed beeld: in 2011 kwam het gemiddelde antibioticumgebruik in de melkveehouderij volgens het LEI uit op 6,1 DDD/J. Dit is 4,7 DDD/J volgens de nieuwe methode.

In 2012 is het antibioticumgebruik in de melkveehouderij volgens de SDa gedaald naar 2,9 DDD/J (3,8 volgens de oude methode). Ongeveer 90 procent van de 18.053 melkveebedrijven had in 2012 een DDD/J van 4,9 of lager. De streefwaarde voor 2013 heeft de SDa naar aanleiding hiervan vastgesteld op 3 DDD/J (4 DDD/J in de oude berekening). Het signaleringsniveau (waarbij bedrijven extra aandacht verdienen) ligt nu tussen de 3 en 6 DDD/J (4 en 7,5 DDD in oude berekening) en de nieuwe actiewaarde (waarbij direct actie vereist is ) is 6 DDD/J.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.