Nieuws uit de monitoring

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de paarden genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

Rapportages Monitoring Diergezondheid

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Informatieflyer Monitoring

In deze informatieflyer staat de algemene systematiek van de diergezondheidsmonitoring beschreven.

Disclaimer
De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Publicaties

Interessante pathologiecasussen gezocht!

Sinds 2023 bestaat de mogelijkheid om ten behoeve van de monitoring gesubsidieerd secties uit te laten voeren. Casussen van mogelijk infectieuze of toxicologische aard zijn hiervoor met name waardevol. Dit kan meerdere dieren op een locatie betreffen, dan wel een individueel dier met een bijzonder klinisch beeld. Deze secties worden ingezet als gericht instrument, daarom is voorafgaand aan het insturen overleg met en toestemming van de GD specialisten, via 088 20 25 555, van de helpdesk paard noodzakelijk! Zowel het ophalen van het paard (tijdens werkdagen) als de sectie wordt gefinancierd vanuit de monitoring en is dus kosteloos voor u als klant.

WNV surveillance in paarden: gratis diagnostiek

Westnijlvirus (WNV) is in 2020 voor het eerst in Nederland aangetoond. Ondanks dat we op dit moment inschatten dat de kans klein is dat muggen ziekteverwekkers zoals WNV overdragen op mensen en paarden, wordt de komende jaren op diverse manieren geprobeerd om WNV-circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen.
Heeft u tijdens het vectorseizoen, van mei tot en met november, een paard met neurologische verschijnselen? Stuur dan een serummonster met dit inzendformulier naar GD. Deze diagnostiek wordt middels een ministeriële subsidie gefinancierd.

Bedrijfsbezoeken Paard

De Helpdesk Paard is er voor telefonisch overleg over infectieziekten, of symptomen daarvan, bij paarden. Ook vragen op het gebied van toxicologie komen soms voorbij. Sinds vorig jaar is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om samen met een specialist van GD, naar een bedrijf te gaan waar een probleem speelt op het gebied van een infectieziekte (of symptomen die daarbij passen). Doel van zo’n bezoek is de dierenarts en eigenaar te ondersteunen door gezamenlijk de situatie op het bedrijf te bekijken en bespreken en te overleggen wat een goede aanpak en adviezen zouden kunnen zijn. Van het bezoek wordt achteraf ook een verslag met de besproken punten en adviezen toegezonden aan dierenarts en eigenaar. In 2021 zijn bijvoorbeeld bezoeken afgelegd op o.a. een bedrijf met veulensterfte door Clostridium, een bedrijf met meerdere abortussen en vermagerende dieren en een bedrijf met neurologische rhinopneumonie. Vanwege de monitoringsdoelstelling die de helpdesk vervult kunnen deze bezoeken (na overleg met een van de GD dierenartsen) bekostigd worden vanuit de financiering van de helpdesk. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.