Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Wilt u uw kennis vergroten met trainingen gericht op laboratoriumonderzoek dan biedt GD Academy diverse mogelijkheden. Naast de standaard opleidingen die wij aanbieden in het GD-laboratorium verzorgt GD Academy ook maatwerk trainingen op locatie. Onderzoekt u regelmatig melkmonsters op mastitisverwekkers? Er zijn verschillende cursussen bacteriologie waarmee u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van mastitis. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Lees meer over het Labnetwerk

De datum van deze cursussen zijn onder voorbehoud van de situatie rondom het Coronavirus. Mocht de training om die reden niet doorgaan dan verplaatsen we de training naar een later tijdstip dit jaar.

Basiscursus Parasitologie

Resistentie van verschillende wormsoorten tegen wormmiddelen komt steeds meer voor. Dat merkt u waarschijnlijk ook in uw praktijk. Om wormbesmettingen gericht aan te pakken en resistentieontwikkeling te voorkomen, is het van belang om parasitologisch faecesonderzoek uit te voeren. De GD biedt nu een cursus aan voor praktijkassistenten en praktijklaboranten waarin theoretische én praktische kennis wordt aangereikt voor kwantitatief faecesonderzoek: de basiscursus Parasitologie. 

Diergroep: paard, rund, schaap

Doelgroep: praktijkassistenten en praktijklaboranten die onderzoek gaan uitvoeren op de praktijk.

Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Datum: 23 April Tarief: €495

Aanmelden 

Vervolgcursus Bacteriologie: het Antibiogram

In deze vervolgcursus staat het uitvoeren van een antibiogram centraal. We staan stil bij het nut en de noodzaak van een praktische uitvoering van een antibiogram. Onder leiding van een GD specialist worden antibiogrammen ingezet en afgelezen. Tot slot is er aandacht voor de interpretatie van de uitslag.

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die ervaring hebben in het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek op de praktijk
en die bij voorkeur de basiscursus Bacteriologie hebben gevolgd

Duur: 1 dagdeel, 13.00 – 17.00 uur Datum: 7 mei Tarief: €495

Aanmelden 

Praktijkbijeenkomst Bacteriologie

Specialisten van GD en WBVR bespreken deze middag de laatste uitkomsten van de rondzendingen ‘Identificatie bacteriestammen’ en ‘Antibioticumgevoeligheidsbepaling bacteriestammen rundvee’. Vervolgens wordt een casus uit de praktijk besproken. De bijeenkomst sluit met een lezing die ingaat op een actueel onderwerp rondom uiergezondheid. Het doel van deze bijeenkomst is om meer ervaring te krijgen in het beoordelen van mastitismonsters en opvallende zaken op de plaat te leren herkennen. Tot slot gaan we in het GD laboratorium de door u zelf meegebrachte moeilijk te interpreteren platen beoordelen.

Doelgroep: Dierenartsen en dierenartsassistenten

Basiscursus Bacteriologie

In deze Basiscursus krijgt u alle basistechnieken voor het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek onder de knie. In het eerste deel van de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: de plaats van bacteriologisch onderzoek in mastitismanagement, het nut van bacteriologisch onderzoek, melkmonstername, transport en bewaarcondities behandeld. In het tweede deel staat de laboratoriuminrichting, identificatie van bacteriën het maken van preparaten en het beoordelen van platen op het programma. Met welke mastitisverwekker hebben we te maken en hoe herken ik deze op de plaat.

Doelgroep: dierenartsen, praktijkassistenten en praktijklaboranten die bacteriologisch onderzoek gaan uitvoeren op de praktijk.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.