Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Interreg-project

logo interreg

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken negen ziekenhuizen, zeven publieke gezondheidsdiensten, zeven kennisinstellingen en drie bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Het project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de project-verantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. 

Het project 'Netwerk opbouwen en kennis delen veehouderijen' wordt geleid door de Universiteit Gent. Daarnaast vervullen Universiteit Utrecht, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Gezondheidsdienst voor Dieren een rol. Zij komen regelmatig samen en organiseren gezamenlijke bedrijfsbezoeken en intervisiebijeenkomsten in België en Nederland om een uniforme hantering van gemaakte protocollen na te gaan en van elkaars situatie te leren. 

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kijk op www.grensregio.eu


Gerelateerd nieuws

7 november 2017: intervisiebijeenkomst pluimvee- en varkensdierenartsen: 
'Coaching voor dierenartsen, business model of utopie? Meer informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.