Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Aanmeldformulier Georganiseerde Zorg schaap geit

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor Georganiseerde Zorg schaap geit. In 2017 betaalt u een vast tarief van €44.45 per jaar en een dierbijdrage van €0,85 per aanwezig dier (exclusief BTW). De bijdrage per dier geldt voor alle aanwezige dieren. Peildatum is 1 december. Vanaf 1.000 dieren wordt over die dieren geen dierbijdrage gerekend. 

*
Het BRS nummer is noodzakelijk voor de uitwisseling met de landelijke I&R database. U kunt het BRS nummer opvragen door te bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via 088 - 042 42 42 of kijk op mijn.rvo.nl.
*
*
*
*
*
*
*
Hierbij verklaar ik te willen deelnemen aan
*

Voor het bepalen van de gezondheidsstatus van uw dieren hebben wij gegevens nodig betreffende de afkomst van uw dieren en het laatste contact met dieren van andere bedrijven. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragen in te vullen.

*
2. Heeft u op uw bedrijf de afgelopen twee jaar dieren aangevoerd?
*
3. Zijn uw dieren tijdens aanwezigheid op uw bedrijf de afgelopen twee jaar in contact geweest met dieren van andere bedrijven/personen (bijvoorbeeld dekrammen/bokken)?
*
4. Heeft u in de afgelopen twee jaar met uw dieren een schapen- en/of geitenkeuring (show, tentoonstelling, braderie, demonstratie, etc.) bezocht?
*
*

Met dit abonnement dat geldt tot wederopzegging, machtigt u de GD om uw diermeldingen aan de landelijke I&R database en de slachterijen door te geven. Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarde van GD van toepassing. Door u aan te melden voor een programma verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement van dit programma en voorwaarden en verplichtingen hierin beschreven volledig na te zullen komen. 

* Door aanmelding voor het Scrapiebestrijdingsprogramma gaat u akkoord met publicatie van de onderzoeksresultaten op de internetsite van GD.