Onderzoek botstofwisseling bij vleesvarkens

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Onderzoek botstofwisseling bij vleesvarkens

8-8-2017:  De Veekijker Varken krijgt heel veel vragen over kreupelheid, vooral bij opgroeiende (vlees)varkens. Naast gewrichtsontstekingen door bijvoorbeeld Streptococcen spp. of Mycoplasma hyosynoviae, kunnen stofwisselingsstoornissen een rol spelen. De belangrijkste zijn osteochondrose en ‘metabolic bone disease’. 

Calciummetabolisme

‘Metabolic bone disease’ is een verzamelnaam voor aandoeningen zoals rachitis, osteoporose en osteomalacie. Al deze aandoeningen zijn geassocieerd met een verstoorde calciumhuishouding. Dat kan komen door een onevenwichtig calcium-fosfor aanbod, een verkeerde kation-anion balans of een verstoord zuur-base evenwicht of door slechte voorziening van vitamine D. De diagnose kan gesteld worden door pathologisch onderzoek, maar dat is tijdrovend. Bloedonderzoek op bot biomarkers kan sterke aanwijzingen geven over een verstoord calciummetabolisme. Het bepalen van de concentraties van calcium en fosfor is het bloed levert niet veel zinvolle informatie op, omdat die niet zo snel afwijkend zijn. Maar de biomarkers osteocalcine en CTx zijn wel goed geschikt. Osteocalcine is een maat voor de botopbouw en CTx voor de botafbraak. Afhankelijk van de leeftijd van de varkens komen deze twee stoffen in een bepaalde verhouding voor in het bloed. 

Nieuwe referentiewaarden biomarkers

De referentiewaarden voor opgroeiende (vlees)varkens zijn recent, na een uitgebreide inventarisatie van gegevens van GD en van De Heus Voeders, bijgesteld. Bij gezonde varkens in de leeftijd van zes weken tot zes maanden is de osteocalcine-concentratie in serum tussen 15 en 40 (gemiddeld 27 µg/L) en het CTx tussen 0,15 en 0,50 (gemiddeld 0,30 µg/L). Een slechte calciumvoorziening kan leiden tot lage osteocalcine en hoge CTx-concentraties aangezien elk dier de calciumconcentratie in het bloed altijd op peil wil houden en om dat te bereiken gaat het dier in noodgevallen meer botweefsel afbreken en minder opbouwen.

Een te hoog osteocalcine-niveau bij relatief laag CTx-gehalte, kan duiden op een herstelreactie na een voorgaande periode van slechte calciumvoorziening. Botparameters kunnen gepoold (twee tot zes monsters per pool) onderzocht worden. Het is onverstandig om ernstig kreupele dieren te bemonsteren, aangezien die vaak sterk afwijkende bloedwaarden hebben. Beter is het om dieren in de risicogroep te onderzoeken om een beeld van de bedrijfssituatie te krijgen bij een bepaalde categorie dieren. Het is ook heel belangrijk dat bloed voor dit onderzoek snel en gekoeld wordt aangevoerd naar het laboratorium omdat de concentratie van bot biomarkers in bloed anders vrij snel terugloopt wat tot verkeerde conclusies kan leiden.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.