Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Diersoorten

Dierziekten

 • Chlamydia caviae infectie

  Gezelschapsdieren
  Chlamydia caviae is een bacterie die bij cavia’s ontstekingen aan het oogslijmvlies (conjunctivitis) kan veroorzaken. Lees verder
 • Chlamydiose

  Schaap en geit
  Chlamydia abortus is een bacterie die grote abortusproblemen kan veroorzaken vooral bij schapen en geiten en sporadisch ook bij runderen en herten. Vanwege de volksgezondheid is deze zoönose ook een punt van zorg op bedrijven met kleine herkauwers met een groot aantal mens-dier-contacten (zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen). De naam van de veroorzakende bacterie is recent veranderd. Chlamydia abortus werd tot voor kort Chlamydophila abortus en Chlamydia psittaci genoemd. Lees verder
 • Het Porcine circovirus type 2 (PCV2) komt wijdverbreid voor. Uit een onderzoek naar de aanwezigheid van afweerstoffen tegen PCV2 in Nederland bleek dat op alle onderzochte bedrijven een PCV2-infectie aanwezig was. Dit komt overeen met de resultaten in de ons omringende landen.
  Lees verder
 • CL

  Schaap en geit
  Caseous lymfadenitis (CL) is een bacteriële aandoening die wordt veroorzaakt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie kan lang overleven in de bodem. Met name kleine herkauwers (geiten en schapen), maar ook andere diersoorten zoals runderen en paarden kunnen de ziekte krijgen. De aandoening is ook bekend onder de namen pseudotuberculose, kaasachtige lymfklierontsteking en ‘bultenziekte’. Lees verder
 • Clostridium difficile is de belangrijkste oorzaak van antibiotica-geassocieerde diarree (de bacterie grijpt zijn kans als het evenwicht in de darmflora verstoord is door behandeling met antibiotica) en wordt meestal in het ziekenhuis opgelopen. Lees verder
 • Clostridium-infecties

  Schaap en geit
  ​Clostridium-infecties behoren al jaren tot de belangrijkste oorzaken van plotselinge sterfte van schapen en geiten in ons land. Clostridium bacteriën komen wijdverspreid in de omgeving voor, maar met name in grond. Vaak kan een infectie met clostridium bacteriën pas aanslaan wanneer er sprake is van gunstige omstandigheden (predisponerende factoren), hierbij moet onder andere worden gedacht aan voerveranderingen, verwondingen of parasitaire infecties. Lees verder
 • ​Coccidiose is een darmaandoening bij jongvee veroorzaakt door de parasiet Eimeria. De parasiet veroorzaakt diarree bij jonge kalveren en kan voor groeivertraging zorgen. Lees verder
 • Cowpoxvirus infectie

  Gezelschapsdieren
  ​​Cowpox is een virale huidaandoening die wordt veroorzaakt door een orthopoxvirus. Knaagdieren, en dan met name woelmuizen, vormen in West- en Noord-Europa een reservoir voor dit virus. Het is erg stabiel in het milieu en kan onder droge omstandigheden enkele maanden tot jaren infectieus blijven. De meeste infecties komen voor in zomer en herfst. Lees verder
 • ​Cryptosporidium-infecties bij de mens worden bijna altijd veroorzaakt door ofwel Cryptosporidium hominis ofwel door Cryptosporidium parvum. Zo’n infectie veroorzaakt een acute diarree die vaak gepaard gaat met darmkrampen. Lees verder
 • Cryptosporidiose

  Schaap en geit
  ​Cryptosporidiose is een met diarree gepaard gaande besmettelijke darmaandoening bij lammeren tot een leeftijd van ongeveer drie weken. Lees verder