Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

De uitkomsten van de monitoring deelt GD periodiek met de overheid, veehouderijsector, veehouders en dierenartsen, humane gezondheidszorg en omringende landen. GD schrijft voor elke sector rapportages met de conclusies en eventueel aanbevelingen voor vervolgacties. Onderstaande flyers bevatten de hoofdpunten uit deze  monitoringsrapportages.

Kwartaalrapportages

Periodiek deelt GD in een rapportage voor elke diersector de uitkomsten van de monitoring met opdrachtgevers en stakeholders. 

Veekijkernieuws

In het Veekijkernieuws deelt GD periodiek de belangrijkste bevindingen vanuit de monitoring met dierenartsen.

GD magazine-Nieuws uit de monitoring

In het GD magazine voor veehouders is een vaste rubriek ‘Monitoring’ opgenomen, elk kwartaal wordt hierin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader toegelicht.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.