Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Binnen de diergezondheidsmonitoring is ruimte gecreëerd voor onderzoek naar gecompliceerde gezondheidsproblemen in de pluimveesector waarvan de oorzaak nog niet helder is. Inmiddels is GD gestart met drie monitoringpilots die gericht zijn op: uitval in de eerste levensweek, leverafwijkingen in vleeskuikens en ‘landelijke antibiogrammen’ voor de meest voorkomende bacteriële infecties.

Aan de monitoringspilots werken peildierenartsenpraktijken mee. Dit zijn dierenartsen die deelnemen aan de VMP of minimaal tien bedrijven in de pluimveesector begeleiden. De resultaten van de pilots worden besproken met deze peildierenartsenpraktijken en na overeenstemming binnen de sector gecommuniceerd. Als één of meer van de volgende problemen voorkomen op uw bedrijf, en u wilt deelnemen in deze monitoringspilots, dan kan dat via uw begeleidend dierenarts.

Uitval in de eerste levensweek

Doel: Meer inzicht in ziekteverwekkers die een rol spelen bij uitval in de eerste levensweek onder Nederlandse omstandigheden. 

Voor deze pilot beschikken we inmiddels over voldoende data voor een eerste analyse en rapportage. U hoeft dus in het kader van dit project, op dit moment, geen dieren meer in te sturen. Natuurlijk kunnen we bij gezondheidsproblemen problemen wel de nu uitgevoerde laboratoriumonderzoeken verrichten als een reguliere sectie.
Mocht er in de toekomst een vervolg op deze pilot komen waarvoor we weer nieuwe inzendingen nodig hebben, dan zullen we u hierover informeren.

Deze pilot is opgezet voor vleeskuiken- en opfokbedrijven die in de eerste levensweek van hun kuikens een uitval van meer dan 0,5 procent per dag hebben en waarbij meer dan 2 procent van de dieren aangetast is. In veel van deze gevallen spelen bacteriële infecties een rol die leiden tot een antibioticumbehandeling op basis van een gevoeligheidsbepaling (antibiogram). De pilot had tot doel om, naast de bacteriële infecties, te onderzoeken of ook andere infecties voorkomen, veroorzaakt door virussen of schimmels. Deze kunnen directe schade aan inwendige organen veroorzaken, maar ze kunnen ook indirect leiden tot bacteriële problemen. Met deze pilot wordt inzichtelijk gemaakt welke infecties aanwezig zijn bij de gezondheidsproblemen in de eerste levensweek. Bovendien wordt van de bacteriën  die in de eerste week een rol spelen bij de sterfte een antibiogram gemaakt, dat gebruikt kan worden voor de behandeling van aangetaste koppels. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen pluimveehouders hun bedrijfsvoering optimaliseren en kan de deelnemende peildierenartsenpraktijk bedrijfsbegeleiding op maat leveren.

Leverafwijkingen in vleeskuikens

Doel: Aantonen van mogelijke oorzaken van leverafwijkingen in koppels vleeskuikens en de mate van aantasting aan de slachtlijn.

Deze pilot is opgezet voor vleeskuikenbedrijven die te maken hebben met afkeuringen door leverafwijkingen aan de slachtlijn. In de Nederlandse slachterijen wordt een deel van de aangevoerde kuikens afgekeurd vanwege een ‘hepatitisbeeld’. Aan deze koppels was in de stal vaak niets te zien. Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van hepatitis, waaronder bacteriële en virale infecties. Tot nu toe is nog geen eenduidige oorzaak voor dit probleem aangetoond. Met de uitkomsten van deze pilot krijgen dierenartsen en pluimveehouders inzicht in dit omvangrijke probleem en kan de economische schade hiervan in de toekomst mogelijk beperkt of voorkomen worden.

Landelijk antibiogram

Doel: Ontwikkelen van een monitoringssystematiek waarmee de bepaling van de antibiogrammen voor de meest voorkomende bacteriële infecties (E. coli, Staphylococcus aureus en Enterococcus spp.) centraal plaatsvindt.

De pluimveehouderij heeft sterk ingezet op reductie van het antibioticumgebruik. De sector is erin geslaagd om het gebruik ten opzichte van het referentiejaar 2009 te verminderen met bijna de helft en heeft ambitie voor verdere vermindering. Het onderzoek richt zich op een eenduidige uitvoering en interpretatie, zodat een breed pakket aan antibiotica getest kan worden. Deelnemende dierenartsen beschikken daardoor steeds over landelijke en betrouwbare gegevens over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën voor antibiotica. Deze informatie kunnen ze inzetten op de bedrijven die ze begeleiden. Lees meer in de flyer

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.