Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

De diergezondheidsmonitoring biedt een breed vangnet voor het opvangen van zoveel mogelijk signalen over dierziekten in de veehouderij. De signalen komen bij GD binnen, vanuit de verschillende diersectoren én van veehouders en dierenartsen uit het hele land. GD verzamelt en analyseert alle informatie en meldingen die binnenkomen. Zo kan GD snel verbanden leggen en een beeld vormen van de ontstane situatie in het geval van bijvoorbeeld een uitbraak van een dierziekte in de veehouderij.

Proces

Stap 1. Verzamelen

De diergezondheidsmonitoring verzamelt zowel reactief als proactief signalen uit het veld. Bij de reactievemonitoringsinstrumenten ligt het initiatief om informatie te leveren bij veehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. Doel is het breed opvangen van zoveel mogelijk signalen uit het veld. Bij de proactieve instrumenten ligt het initiatief voor informatieverzameling bij GD. Informatie voortkomend uit deze instrumenten geven inzicht in trends en ontwikkelingen in diergezondheid.

Stap 2. Analyseren

Regelmatig bespreken en analyseren de Veekijker-dierenartsen samen met andere experts alle signalen en uitkomsten in het Veekijkeroverleg.

Stap 3. Concluderen

GD schrijft voor elke sector rapportages met de conclusies en eventueel aanbevelingen voor vervolgacties.

Stap 4. Informeren

De uitkomsten van de monitoring deelt GD periodiek met de overheid, veehouderijsector, veehouders en dierenartsen, humane gezondheidszorg en omringende landen. Dit gebeurt onder meer via enkele tijdschriften van GD, digitale nieuwsbrieven, monitoringsflyers en de website van GD. 

! Direct actie

Als er mogelijk (acuut) risico voor dier en/of mens is, neemt GD direct contact op met overheid, veehouderijsector, humane gezondheidszorg en (indien nodig) omringende landen. De overheid en sector besluiten of vervolgacties voor de veehouderij nodig zijn zoals extra onderzoek, communicatie of aanpassingen van beleid.


Klik op de afbeelding om een PDF te openen waarin het proces uitgelegd wordt.

Begeleidingscommissie

GD rapporteert de bevindingen elk kwartaal of half jaar aan een Begeleidingscommissie per sector. In deze commissies zitten onder meer vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de veehouderijsector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op basis van het advies van de Begeleidingscommissie besluit de overheid en/of sector vervolgens of er vervolgacties nodig zijn, zoals extra onderzoek, communicatie of aanpassingen van beleid. Bij een mogelijk acuut risico voor dieren en/of mensen rapporteert GD onmiddellijk aan de Begeleidingscommissie, overheid en sector.

Signaleringsoverleg Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overgedragen kunnen worden. Een goede samenwerking en het delen van kennis uit de monitoring van de dier- en volksgezondheid is daarom belangrijk. Elke maand delen organisaties zoals onder andere GD, GGD Nederland en het RIVM resultaten uit de monitoring van dier- en volksgezondheid in het Signaleringsoverleg Zoönosen (SOZ). Bij een mogelijk acuut risico voor de volksgezondheid informeert GD naast de Begeleidingscommissie, overheid en sector onmiddellijk de voorzitter en het secretariaat van het Signaleringsoverleg Zoönosen.

Voor gezonde dieren en gezonde mensen

Monitoren van diergezondheid

Kijk hoe de veehouderijsector intensief samenwerkt om de gezondheid van de dieren nauwkeurig in de gaten te houden.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.