Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
varkens

Verwerpen, wat te onderzoeken?

In de winter zien we vaak wat meer gevallen van verwerpen bij zeugen. De lijst mogelijke oorzaken is erg lang. Daarop staan infectieziekten met koorts (griep, App) of infecties die tevens de vruchten aantasten (PRRS), maar ook klimaatfouten (ernstige benauwdheid, mestgassen), vuil drinkwater (voorraadvaten), ernstige onrust rond voerstations of pijn door kreupelheid. Ga daarom na of het probleem zich voordoet in bepaalde delen van de stal of bij een specifieke groep zeugen.

Overleg met uw dierenarts wat het beste onderzoek is. Stuur bij sectieonderzoek niet alleen de verworpen biggen in, maar ook de nageboorte. Bloedonderzoek van de zeug kan nuttig zijn, maar dan wel tweemalig onderzoek (gepaarde monsters) met enkele weken tussentijd (PRRS, griep, App).