Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Tips voor het gebruik van doorloopvoetbaden

Doorloopvoetbaden helpen bij een  goede ontsmetting van de klauwen. Het gebruik hiervan kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van infectieuze klauwaandoeningen, zoals Mortellaro.  

Voor het gebruik van doorloopvoetbaden zijn verschillende mogelijkheden, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden voor het beste resultaat.

 • Het voetbad moet minimaal drie meter lang zijn om er zeker van te zijn dat de koeien iedere poot twee keer in het bad zetten.
 • Het vloeistofniveau dient minimaal twaalf centimeter te zijn, omdat veel plekken op de overgang huid-hoorn zitten.
 • De koeien moeten het bad aan de zijkanten niet kunnen ontwijken. Een ideaal bad is als in figuur 1.


Figuur 1: voetbad naar ontwerp in de Verenigde Staten (Cook et al., 2012)

Het grote voordeel van dit ontwerp is dat het van onderen smaller kan, hierdoor is minder volume nodig en dat betekent dus lagere kosten. Daarnaast is het brede gedeelte, ter hoogte van de buik van de koeien, ook makkelijk te passeren.

Formaline

Antibiotica, koper- en zinksulfaat mogen niet in een voetbad gebruikt worden, ter voorkoming van antibioticumresistentie en de stapeling van zware metalen. Formaldehyde 36% is toegelaten door het College Toelating Gewas en Bestrijdingsmiddelen (CTGB) in Wageningen.

Voor het beste resultaat adviseren we een concentratie van 4 procent formaline, dat wil zeggen, 4 liter van de 36%-oplossing per 100 liter water. De meeste baden zijn minstens drie meter lang en 80 centimeter breed en bij een vloeistofniveau van 12 centimeter is dit dus 12 liter per bad.

Pas formaline eens in de veertien dagen toe in het voetbad, en laat het minimaal twee passages per koe staan. Dit komt meestal neer op twee melkbeurten. Onderzoek van onder andere de GD heeft aangetoond dat het bad ververst moet worden na iedere 200 tot 250 koepassages. 

Alternatieven voor formaline

Hoewel Formaline zijn effectiviteit heeft bewezen, is dit niet toekomstbestendig vanwege enkele neveneigenschappen. Formaline is bij onzorgvuldig gebruik gevaarlijk en mogelijk kankerverwekkend.
Geregistreerde alternatieven voor formaline zijn:

Middelnaam Toelatingsnummer Werkzame stof(fen) Toepassing
4Hooves 13774 Quaternaire ammoniumverbinding (QAV) Doorloopbad, spray
Hoof-Fit Bath 13486 QAV Doorloopbad
Inciprop Hoofd D 13685 Glutaaraldehyde, QAV
Doorloopbad, spray
Itra Clean & Control 15560 Glutaaraldehyde, QAV Doorloopbad
KENOFIX 14452 p-chloor-m-cresol Spray
PEDILINE PRO 13687 Glutaaraldehyde, QAV Spray
PODOCUR SV 13687 Glutaaraldehyde, QAV, chlorides Spray
Walk Liquid 13726 Glutaaraldehyde, QAV Doorloopbad,spray

Voor alle bovengenoemde producten geldt in aanvang een toepassingsfrequentie van drie tot vier dagen per week, die bij goed resultaat mogelijk verlaagd kan worden naar drie dagen of zelfs twee dagen per week. Ook hiervoor geldt: vervangen na 200-250 koepassages.

Bij alle andere producten die aangeboden worden moet u zich terdege afvragen hoe het met veiligheid en effectiviteit gesteld is. 

Meer informatie over het verbeteren van klauwgezondheid zonder formaline

Algemene tips

 • Haal het voetbad weg als het niet in gebruik is.
 • Laat koeien met een verband niet door het doorloopvoetbad lopen.
 • Besteed voldoende voorzorg bij de bereiding van het voetbad: formalinedampen zijn giftig. Voeg geen warm water toe als het bad klaar is, dit heeft een negatieve invloed op de concentratie.
 • Op grotere bedrijven (200 koeien) dient het voetbad na iedere melkbeurt ververst te worden.
 • Koeien vinden een voetbad vaak niet prettig, laat ze er rustig aan wennen en push ze niet teveel.

Andere tips voor klauwaandoeningen 

Infectieuze klauwaandoeningen, zoals de ziekte van Mortellaro, is een zogenaamde multifactoriële aandoening. Dat wil zeggen dat er meerdere oorzakelijke factoren meespelen. Het probleem wordt niet direct opgelost door heel goede en consequente toepassing van doorloopvoetbaden, maar het kan wel een goede bijdrage leveren. Er zijn nog andere managementmaatregelen die kunnen helpen. Daarbij valt te denken aan:

 • optimalisatie vloerhygiëne;
 • goed afgestelde boxen, zodat de koeien vlot in de box kunnen gaan liggen;
 • goed voeren, zodat de roosters en de poten door de dunne mest minder vies worden;
 • geen overbezetting;
 • directe en adequate behandeling van koeien met duidelijke Mortellaro-aantasting.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.