Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Aanpak van klauwaandoeningen

Bij het behandelen van klauwaandoeningen maken we onderscheid tussen individuele behandeling en koppelbehandeling. 

Kreupele koeien individueel behandelen

Als er een koe kreupel wordt, is het noodzakelijk de koe zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen. Hoe eerder dit gebeurt, des te sneller de koe zal herstellen en worden ernstige gevolgen, zoals een ontstoken klauw met gewrichtsontsteking, dikke hak, mastitis, productiedaling of vermagering voorkomen.

Therapeutisch bekappen

Met uitzondering van tussenklauwontsteking, dat met antibiotica moet worden behandeld, begint de behandeling van een kreupele koe met zorgvuldig en vakkundig therapeutisch bekappen. Als de ziekte van Mortellaro aanwezig is dan moet na het bekappen de klauw goed droog en schoon worden gemaakt en behandeld met een daarvoor geregistreerd diergeneesmiddel. Na 7-10 dagen gevolgd door één keer per twee weken een voetbad (bij gebruik formaline). Meer weten over de aanpak van Mortellaro 

Preventie

Klauwproblemen komen bij veel veehouders vaak pas aan het licht als het echt mis is. Een koe is kreupel of er wordt tijdens het koppelbekappen een ernstige afwijking geconstateerd. Schade door tegenvallende prestaties en door behandelkosten is dan al niet meer te voorkomen.

Klauwproblemen komen echter nooit zomaar uit de lucht vallen. Veel afwijkingen zijn besmettelijk en sluimeren vaak al jaren op het bedrijf. Preventieve maatregelen en een uitgebalanceerd rantsoen zijn dan ook belangrijk voor een goede klauwgezondheid. Om inzicht te krijgen of de voorziening van de voor klauwen belangrijke vitamine biotine en spoorelementen zink en mangaan voldoende is voor de vorming van sterke en gezonde klauwen, kunt u deze via Klauwgezondheid Tankmelk laten onderzoeken. Meer over Klauwgezondheid Tankmelk

Tweemaal per jaar koppelbekappen

Voor een goede klauwgezondheid is het gewenst dat de koeien twee keer per jaar door een professionele klauwverzorger worden beoordeeld en zonodig bekapt. Dit wordt door Zweeds onderzoek bevestigd. Zorgvuldig vastleggen van klauwafwijkingen tijdens het verzorgenn is hierbij een onmisbare ondersteuning. Op basis hiervan worden problemen hopelijk tijdig onderkend en kunnen ze worden aangepakt voordat er ernstige schade ontstaat. Bij het verzorgen wordt los en overtollig hoorn verwijderd en worden infecties met de ziekte van Mortellaro en/of gevolgen van stinkpoot behandeld. Indien er geen open wondjes zijn (dus ook geen ziekte van Mortellaro) wordt aangetroffen, is het van belang om 7-10 dagen na het verzorgen een voetbad met desinfectans te gebruiken. Vlak na het verzorgen komen de ontsmettingsmiddelen beter in de tussenklauwspleet en het bal-hoorn-gebied. Hierdoor wordt ook de kans op het aanslaan van een infectie verkleind. Daarnaast is het zinvol om in de tussenliggende periode koeien op het moment van droogzetten te bekappen.

Formalinevoetbad

Een formalinevoetbad heeft een genezende en preventieve werking op stinkpoot en een preventieve werking op de ziekte van Mortellaro. Laat de koeien daarom één keer per twee weken, één dag (twee opeenvolgende melkmalen) door een formalinevoetbad lopen. Voetbaden zijn echter alleen nuttig bij juist gebruik. Tips voor het gebruik van doorloopvoetbaden

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.