Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

De GD assisteert de overheid in geval van verdenking op of bestrijding van een uitbraak van AVP. Geschoten wilde zwijnen worden sinds maart 2014 serologisch onderzocht op Afrikaanse varkenspest. Bij varkens die verdacht worden van varkenspestbesmetting, wordt naast Klassieke varkenspest ook met de PCR gezocht naar AVP virus.
De afdeling pathologie van de GD is extra alert op verschijnselen van Afrikaanse varkenspest bij varkens die voor sectie naar de GD komen en laat zo nodig verdacht materiaal nader onderzoeken. Bloedmonsters die door dierenartsen worden ingezonden naar het CVI om varkenspest uit te sluiten (in geval van onduidelijke ziekteverschijnselen)
, worden zowel op Klassieke als op Afrikaanse varkenspest onderzocht. De GD verzorgt voorlichting over de preventie van AVP via publicaties in de GD bladen en op de website en door middel van lezingen voor varkenshouders, dierenartsen, voorlichters en jagers.