Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Mycoplasma gallisepticum, synoviae en meleagridis zijn aangewezen als meldingsplichtige ziekte volgens artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Monitoring op Mycoplasma bij bedrijfsmatig gehouden pluimvee is verplicht (Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s). Mycoplasma is een kleine bacterie-achtige ziektekiem die bij pluimvee ziekte kan veroorzaken.
Mycoplasmose bij pluimvee wordt veroorzaakt door drie verschillende mycoplasma soorten namelijk M. gallisepticum (M.g.), M. synoviae (M.s.) en M. meleagridis (M.m.)
M.gallisepticum komt bij kippen en kalkoenen voor en veroorzaakt vooral ontstekingen van het respiratieapparaat en bij oudere dieren ook legproblemen.
M.synoviae komt voor bij kippen en kalkoenen. Naast stammen die affiniteit hebben voor het respiratie apparaat en aanleiding geven tot subklinische infecties, zijn er ook stammen die affiniteit hebben voor gewrichten en het oviduct. Met name de laatste twee stammen veroorzaken economische schade. De gewrichtsstammen geven aanleiding tot ontsteking van de gewrichten en pezen. De oviduct stam veroorzaakt eischaalpunt afwijkingen (EPS) die leiden tot verhoogde breuk en indirecte en directe ei productie daling.
M.meleagridis komt voor bij kalkoenen en kan aanleiding geven tot ontstekingen van het respiratie apparaat, productiedaling, skelet afwijkingen (jonge dieren) en verminderde groei.

Eigenschappen

Mycoplasma's zijn kwetsbaar voor ontsmettingsmiddelen en uitdroging. In een lege, schone, droge stal overleven ze dan ook niet lang. Gehuld in ei-resten of ander materiaal kunnen ze echter dagen tot weken overleven. In een koppel kippen zijn Mycoplasma's praktisch niet uit te roeien. Korte tijd na het besmetten van een kip zitten de kiemen namelijk al in de luchtwegen en in de luchtzakken. Medicijnen zijn daar niet voldoende effectief. Behandeling tegen Mycoplasma's is daarom nooit afdoende; de besmetting blijft aanwezig in het koppel.