Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Leveraandoeningen

Gezelschapsdieren

De lever speelt een belangrijke rol bij veel metabole processen in het lichaam, waardoor de klinische verschijnselen bij primaire of secundaire aantasting van de lever zeer divers kunnen zijn. Wanneer bloedonderzoek aanwijzingen geeft voor een leveraandoening, kan door middel van aanvullend onderzoek de oorzaak in veel gevallen worden achterhaald. Met behulp van echografie kan de lever worden beoordeeld en inzicht worden verkregen in de aard van de aandoening. Voor veel leveraandoeningen is echter aanvullend pathologisch onderzoek nodig om tot een definitieve diagnose te komen. Daarom in deze nieuwsbrief een interessante casus over de lever en de nodige achtergrondinformatie over cytologische en histologische leverbiopten.