Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Trilziekte of Aviaire Encephalomyelitis (AE) werd voor het eerst aangetroffen in 1930 en is wereldwijd verspreid. De ziekte komt voor bij kip, kalkoen en fazant. De grootste economische schade wordt veroorzaakt bij jonge kuikens.

Verschijnselen

Trilziekte uit zich bij jonge kuikens in op de hakken zitten, op de zij liggen, verlammingen en dwangbewegingen. De sterfte als gevolg van uitputting kan oplopen tot 50 procent. Dieren ouder dan twee weken hebben leeftijdsresistentie voor de hiervoor beschreven symptomen. Bij onbeschermde eierleggende dieren kan trilziekte leiden tot aantasting van de ooglens, ernstige tijdelijke eiproductiedalingen en daling van de broeduitkomsten. Hoe deze productiedaling tot stand komt is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt de ovulatie (eisprong) geremd door een vermeerdering van het virus in de eierstok. Deze productiedaling is tijdelijk en duurt over het algemeen twee weken. De morbiditeit (percentage zieke dieren) ligt tussen de 40 en 60 procent.

Oorzaak

Trilziekte wordt veroorzaakt door een Picornavirus. Na besmetting vermeerdert het virus zich in het darmslijmvlies van de dunne darm. Kort daarna verspreidt het virus zich via de bloedbaan door het hele lichaam: het virus komt terecht in lever, milt, nier, pancreas, en uiteindelijk ook in de skeletspieren en het centrale zenuwstelsel.

Besmettingsroute

Het virus kan zich zowel horizontaal als verticaal verspreiden. Horizontale overdracht vindt plaats via mest van besmette dieren. Verticale overdracht vindt plaats van besmette moederdieren via het ei naar de kuikens. De incubatieperiode bedraagt minimaal elf dagen, echter vanaf vijf tot dertien dagen na infectie kunnen geïnfecteerde eieren worden gelegd. Het is niet bekend of de virusuitscheiding in de eieren alleen plaatsvindt tijdens de uitbraak of dat ook na de uitbraak nog geïnfecteerde eieren worden gelegd. De economische schade door trilziekte is het grootst bij een uitbraak onder verticaal geïnfecteerde jonge kuikens.

Schade

De grootste schade ontstaat door sterfte van jonge kuikens. Bij eierleggende dieren dalen de eiproductie en bij vermeerderingsdieren ook de broeduitkomsten door trilziekte.