Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Afrikaanse varkenspest is een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Elke klinische verdenking moet worden gemeld bij de NVWA via het Centraal meldpunt Dierziekten (0800-0488).Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de NVWA draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van NVWA leidend.
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een heftige, acute virusziekte. De ziekte werd pas in 1921 voor het eerst beschreven en komt alleen bij het varken voor. Afrikaanse varkenspest is inheems in de zuidelijke helft van Afrika bij het wrattenzwijn en het bosvarken en wordt overgebracht door een zachte teek en door direct of indirect contact tussen varkens. Op Sardinië is de ziekte endemisch, evenals in de Kaukasus en West-Rusland. Vanaf 2007 heeft het virus zich verspreid in Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Litouwen en in 2014 in Polen. De enige uitbraak in Nederland tot op heden vond in 1986 plaats in Zuid-Holland.
AVP iss een aangifteplichtige ziekte. Verdenkingen dienen te worden gemeld bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).
 
wrattenzwijn.jpg

Pathogenese

Het Afrikaanse Varkenspestvirus is een DNA-virus. Het virus is zeer resistent tegen zowel een hoge (< 13) als een lage (> 4) pH. Het blijft lang infectieus in rauwe (vlees-)producten (< 70°C) en in opgeslagen bloedserum. Alleen met combinaties van moderne desinfectiemiddelen kan het virus worden uitgeschakeld.

Klinische verschijnselen

Door Afrikaanse varkenspest getroffen varkens worden na een incubatietijd van 4 tot 19 dagen acuut ziek, hebben koorts (40 tot 41°C), leucopenie (verminderd aantal witte bloedcellen), bloedingen in inwendige organen, huidbloedingen (vooral op de oren en de flanken) en kunnen acuut sterven. Het subacute stadium wordt gekenmerkt door leucopenie en bloedingen. Het chronische beeld met alleen versnelde ademhaling en soms verwerpen. treedt pas op bij endemische situaties.

Sectie

Sectie toont uitgebreide bloedingen in bijna alle organen met gemarmerde lymfeklieren, miltzwelling en infarcten. Bij chronische AVP wordt fibrineuze pleuritis gezien.

Differentiaaldiagnose

Afrikaanse varkenspest vertoont veel overeenkomsten met Klassieke varkenspest. Beide ziekten kunnen bij een eerste uitbraak een acuut beeld laten zien. Daarnaast kan bij de symptomen worden gedacht aan PDNS en aan Vlekziekte. Deze laatste aandoening geeft echter een nog hogere koorts, typische vlekken en het dier reageert goed op penicilline.