Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Volgens de wet dient een houder, een laboratorium en een dierenarts bij een verdenking van de aanwezigheid van AI virus dit te melden bij de NVWA. NVWA heeft hiervoor een telefoonnummer ter beschikking gesteld dat 24 uur per dag bereikbaar is: 045-5463188. Wanneer bij de NVWA een melding van een mogelijke uitbraak van Aviaire Influenza binnenkomt, wordt een bedrijf verdacht verklaard en daarme geblokkerd en wordt er een specialistenteam samengesteld dat de bestrijding van de ziekte start volgens EU-richtlijnen.

Specialistenteam

Na een melding van een mogelijke uitbraak van Aviaire Influenza wordt een specialistenteam geformeerd, bestaande uit de practicus van het verdachte bedrijf, een pluimveedierenarts van de GD en een specialist Dierziektebestrijding van de NVWA. Dit team start de bestrijding volgens de EU-richtlijn 92/40/EEG. Het specialistenteam bezoekt het bedrijf, beoordeeld de situatie en neem, indien noodzakelijk,t monsters. Op basis van de klinische inspectie kan het volgende resultaat naar voren komen:
  1. Sterk verdacht van AI
  2. AI niet uit te sluiten
  3. AI zeer onwaarschijnlijk
Is het resultaat van de inspectie 1 of 2, dan worden er door het specialistenteam monsters genomen.Monsters worden ingestuurd naar WBVR met een transport georganiseerd door NVWA. Volgens afspraken tussen NVWA en WBVR worden, ingeval van een verdenking van HPAI, de monsters direct onderzocht; hierbij wordt eerst een M PCR uitgeoverd en indien deze positief is een H5 en H7 specifieke PCR. Ingeval van een verdenking op basis van positieve serologie kan worden besloten de M PCR en de H5/H7 specifieke PCR tijdens werktijd uit te voeren.  Blijkt uit laboratoriumonderzoek dat het een H5 of H7 type virus aanwezig is, dan wordt het bedrijf besmet verklaard.
 
Naast de informatie betreffende AI bij pluimvee zal het specialisten team ook informeren naar de gezondheidstoestand van de personen die direct betrokken zijn bij de verzorging van het pluimvee en hen bij een mogelijke besmetting verwijzen naar de GGD.

Aanpak verdachte en besmette bedrijven

Aviare Influenza is eeen meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Bij afhandeling van verdenkingen en bij de bestrijding zijn de betreffende draaiboeken uitgangspunt en zijn de dan geldende regelgeving en de instructie van de NVWA leidend.

 

Commercieel pluimvee: Zo snel mogelijk wordt besloten tot ruiming van het pluimvee/gevogelte op het besmette bedrijf en tot de kunnen de volgende maatregelen voor geheel of delen van Nederland worden afgekondigd: een algemeen of beperkte standstill, een bezoekers regeling, een afschermplicht, een verzamelverbod en een jachtverbod.  Rondom een besmet bedrijf wordt een beschermings- en toezichtgebied vastgesteld (bt-gebied ook wel A gebied genoemd; beschermingsgebied met een 3 kilometer zone en een toezichtsgebied van 10 kilometer zone) en een buffergebied (B gebied, alleen verplicht bij H5N1). Daarnaaart kunnen ruimingsgebieden en mogelijke vrije gebieden (regionalisatie) worden aangewezen.
 
Niet niet commercieel pluimvee wordt in ieder geval een bt gebied ingesteld. Andere maatregelen zijn afhankelijk van de situatie.
 
Bij de vonst van HPAI bij wilde vogels wordt eencontrole en monitoringsgebied ingesteld.