Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

​Aanpak

AVP is een aangifteplichtige ziekte. De aanpak van Afrikaanse varkenspest is wettelijk vastgelegd in het draaiboek van de Nederlandse Voesel en Waren Autoriteit.

Preventie

Tot op heden is er geen effectief vaccin. De grote immunologische variatie in de verschillende isolaten zorgt voor veel problemen bij de ontwikkeling van een goed vaccin. Er ontwikkelen zich wel aantoonbaar humorale antistoffen, maar de bescherming is niet voldoende tegen experimentele infecties. 

Therapie

Een therapie tegen Afrikaanse varkenspest bestaat niet.