Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid

Privacybeleid

De Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. (hierna: “GD”) acht het van groot belang dat de door u aan GD verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. 

GD gebruikt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?

GD verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten met u, voor de monitoring van de diergezondheid, of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan GD uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van haar bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetenschappelijk onderzoek, statistische analyses, marktonderzoek en marketingdoeleinden (zoals het informeren over andere producten en diensten van GD).

Wanneer geven wij uw gegevens door?

GD zal de gegevens slechts verstrekken aan derden:

 • als dit verenigbaar is met de doeleinden waarvoor GD uw gegevens heeft gekregen;
 • in het kader van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure;
 • ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 • wanneer GD ernstig gevaar voor personen of dieren constateert. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

GD heeft haar gegevensverwerkingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldingen zijn opgenomen in het openbaar register.

Contact

Heeft u vragen over het privacybeleid van GD of wilt u weten welke gegevens van u bij GD geregistreerd staan, dan kunt u hiervoor met GD contact opnemen via brbs@gddiergezondheid.nl.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.