Drinkwaterkwaliteit voor melkkoeien

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Drinkwaterkwaliteit voor melkkoeien

8-1-2014:  Bent u zich bewust van de drinkwaterkwaliteit op uw bedrijf? Zo’n 72% van de watermonsters die de afgelopen jaren zijn ingestuurd naar de GD, blijkt geschikt als drinkwater voor koeien; 20% is minder geschikt en 8% van de monsters is ongeschikt. En dit zijn dan nog de monsters die voornamelijk aan het begin van de leidingen zijn genomen. Een te hoge ammoniumwaarde, een te hoge waterhardheid en een te hoog totaal kiemgetal zijn de drie voornaamste redenen voor het afkeuren van het water. Van de monsters uit drinkbakken blijkt ongeveer 30% bacteriologisch verontreinigd. In deze gevallen is het totale kiemgetal groter dan 10.000 kve/mL en/of E. coli aangetoond in het drinkwater.

Naast een te hoge ammoniumwaarde, een te hoge waterhardheid en een te hoog totaal kiemgetal, blijkt ook het ijzergehalte regelmatig verhoogd: in 14% van de ongeschikte monsters was ijzer de reden voor afkeuren. Hogere gehalten ijzer verdringen de opname van zink en koper uit het voer, maar kunnen ook leiden tot diarree. Maar ook lagere ijzergehalten zijn niet gewenst, omdat ze de smakelijkheid van het water sterk beïnvloeden. Ook de andere genoemde parameters hebben invloed op de smaak van het water. Koeien zijn hier gevoelig voor: zodra het water minder smakelijk wordt, drinken koeien minder. Minder wateropname leidt tot een verminderde droge stof opname en dus tot een lagere melkproductie. Het is verstandig om bij twijfels over waterkwaliteit in combinatie met lastig te verklaren gezondheidsproblemen wateronderzoek uit te laten voeren. En niet alleen van het water bij binnenkomst, maar vooral het water uit de drinkbakken.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.