Worminfecties op rundveebedrijven in 2013

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Worminfecties op rundveebedrijven in 2013

28-11-2013: 
Ieder jaar wordt door GD aan het einde van het weideseizoen een tankmelkonderzoek gedaan naar de belasting bij melkkoeien door de verschillende parasitaire infecties. Bijna alle veehouders met het abonnement Tankmelk Worminfecties hebben inmiddels de uitslagen van deze tankmelkonderzoeken ontvangen.

De uitslag van Tankmelk Worminfecties kan door de dierenarts gebruikt worden om melkveehouders te adviseren, bijvoorbeeld over een eventuele behandeling, maar staat niet op zichzelf. Zo kunnen bijvoorbeeld veel afweerstoffen gevonden worden tegen longworm, zonder dat er zichtbare klachten zijn. In dit gevallen kan van behandeling geen enkel effect worden verwacht. De uitslag voor maagdarmwormafweerstoffen geeft informatie over de opbouw van immuniteit bij het jongvee in relatie tot de besmettingsdruk bij de melkkoeien tijdens het afgelopen weideseizoen. De uitslag is te gebruiken om het weide- en wormmanagement van jongvee en melkkoeien te evalueren en waar nodig bij te stellen.
De uitslagen voor leverbotafweerstoffen hebben vooral waarde op die bedrijven die van geen afweerstoffen naar weinig of veel afweerstoffen verschuiven. Door middel van selectief mestonderzoek van bepaalde groepen dieren (bijvoorbeeld vaarzen) is het mogelijk om de infectie te dateren.

Op basis van de tankmelkuitslagen van oktober/november 2013 is voor de verschillende wormsoorten een zogenaamde clusteranalyse uitgevoerd (zie kaartjes). Binnen de weergegeven clusters was de kans op het ontwikkelen van de betreffende worminfectie, bij blootstelling aan de infectie, significant groter dan in de rest van Nederland.

Weergave van de uitslagen van tankmelkonderzoek voor worminfecties in oktober/november 2013. Linksboven: leverbot, rechtsboven: maagdarmwormen, onder: longwormen.
Clusters waarbinnen de kans op een positieve uitslag significant hoger was dan elders, zijn omcirkeld. Bedrijven binnen de cirkel en blootgesteld aan de infectie hebben een 4x, 1.7x en 2.4x grotere kans op het hebben van veel / zeer veel afweerstoffen in de tankmelk voor respectievelijk leverbot, maagdarmwormen en longworm.


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.