Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
Varkens

Altijd en overal op de hoogte van diergezondheid

VeeOnline voor varkensdierenartsen

Online Monitor varkens

GD verzamelt in opdracht van de sector varkens en de overheid, alle data uit de Online Monitor en analyseert deze voor de monitoring varkensgezondheid in Nederland. De (geanonimiseerde) resultaten worden, samen met informatie uit de Veekijker en bevindingen uit de sectiezaal van GD, besproken in het monitoringsoverleg. Hierin zijn dierenartsen, varkenshouders en de overheid vertegenwoordigd. Maandelijks kunnen dierenartsenpraktijken een terugkoppeling van de ingevulde gegevens terugvinden op VeeOnline met hun resultaten tegenover de landelijke resultaten.
  • Wat levert het op?
Doordat dierenartsen klinische gegevens invullen, ontstaat er een representatief totaaloverzicht met daarin de veranderingen van dierziekten en ziekteverwekkers op de Nederlandse varkensbedrijven. Daarnaast geeft het ook informatie over mogelijke verklaringen voor de schommelingen in antibioticumgebruik, de verantwoording van het gebruik van tweedekeusmiddelen en het geeft inzicht in bedrijven waar niets aan de hand is.
  • Privacy
Veehouders en dierenartsen hebben recht op inzage in hun eigen gegevens. GD legt verantwoording af aan de Begeleidingscommissie Monitoring Varkens. Gegevens mogen alleen verwerkt worden binnen het doel van de monitoring. De Begeleidingscommissie bepaalt bij twijfel of dit het geval is. Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op www.gddiergezondheid.nl/veeonline.

BGP of BBP

Met de BGP (bedrijfsgezondheidsplan) module kunt u als dierenarts snel en gemakkelijk een bedrijfsgezondheidsplan voor uw varkenshouder aanmaken. De varkenshouder kan na het definitief maken van het plan direct inloggen op VeeOnline en zijn digitale handtekening zetten. 

Voor de controle van de IKB-organisatie kan de varkenshouder het plan openen op VeeOnline. In het Bedrijfsbehandelplan varken zet u de meest voorkomende aandoeningen op het varkensbedrijf met de daarbij voorgestelde behandeling (inclusief duur, wachttijd en middel). Alle middelen op de positieve lijst heeft GD alvast voor u verzameld. Als u een template voor de praktijk hebt, hebt u heel snel een BBP (bedrijfsbehandelplan) voor uw varkenshouder opgesteld. Meer informatie vindt u in de informatieflyer.