Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

De leverbot is een parasiet die voorkomt bij onder andere rundvee, schapen, geiten, paarden, maar bijvoorbeeld ook bij reeën, hazen, konijnen en soms bij de mens. Dieren met weidegang kunnen vroeg of laat in het weideseizoen te maken krijgen met worminfecties, zoals leverbot. Leverbot wint steeds meer terrein in Nederland. Ook in gebieden waar het eerst niet voorkwam.

Lees meer over leverbot

Kans op een nieuwe leverbotinfectie in dit voorjaar zeer klein
In de vorige herfst daalde het aantal leverbotslakken sterk door de droogte. Hierdoor is nauwelijks een besmetting op het gras afgezet die mogelijk in het voorjaar nog voor een besmetting kan zorgen. De lage temperaturen in november en januari hebben er voor gezorgd dat in de winter geen ontwikkeling in de slak meer heeft plaats gevonden. Pas in februari is er weer een toename van jonge slakken waargenomen. De droogte in maart heeft er vervolgens voor gezorgd dat het aantal slakken weer is afgenomen. Het percentage besmette slakken is de afgelopen maanden zeer laag en lijkt in april gereduceerd tot nul. Gezien de klimatologische omstandigheden en de slakken waarnemingen is de kans op een leverbotbesmetting in het voorjaar zeer klein.

Leverbotalerts

Leverbotinfecties zijn lastig te controleren en kunnen leiden tot onder andere verhoogd medicijngebruik, een verhoogde kans op salmonella bij rundvee en economische bedrijfsschade. Om leverbot beter te monitoren en beheersbaar te maken, ontwikkelde NZO en LTO samen met GD de leverbotalert. Dit zijn digitale meldingen die op het juiste moment, praktische tips geven om leverbot (preventief) aan te pakken. Ook geven ze aan of er in de omgeving een verhoogd risico is op leverbot. Hieraan is een tijdgebonden advies gekoppeld. Lees meer

Aanmelden leverbotalerts

Leverbot bij rundvee monitoren via tankmelkonderzoek

Met Worminfecties Tankmelk kunnen melkveebedrijven die koeien weiden of een systeem met zomerstalvoedering (vers gras) hebben, eenvoudig monitoren op worminfecties bij hun melkvee. Waardevol, want de Nederlandse melkveesector hecht sterk aan duurzame weidegang. Jaarlijks wordt uw tankmelk onderzocht op antistoffen tegen leverbot, longwormen en maagdarmwormen. Bij het tankmelkabonnement worminfecties of leverbot krijgt u als extra service de leverbotalerts toegestuurd. Lees meer

Aanmelden Worminfecties Tankmelk

Leverbot Check: Schapen vrij de wei in

Schade door leverbot is te voorkomen door een goede controle op een leverbotbesmetting. Zorgen dat de dieren in het voorjaar leverbotvrij de wei ingaan, kan in het najaar veel leverbotproblemen voorkomen. De Leverbot Check is een abonnement bestaande uit eenmalig mestonderzoek, bedrijfsspecifieke informatie over het risico op leverbot (via E-mail) en de mogelijkheid voor telefonisch advies. Lees meer

Aanmelden Leverbot Check 

Uitgelegd

De leverbotcyclus

Leverbot komt alleen voor waar de tussengastheer, de leverbotslak Galba truncatula, leeft. De parasiet doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia in, de zogenaamde leverbotcyclus. Deze cyclus wordt uitgelegd in deze video. 

Lees meer over de leverbotcyclus

" Met de leverbotalerts krijgt u gerichte adviezen over het risico van leverbot. Zodat u op het juiste moment preventief actie kunt ondernemen om leverbot beter beheersbaar te maken. "
lammert
Lammert Moll, leverbotexpert Lees verder