Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...
De leverbot is een parasiet die voorkomt bij onder andere rundvee, schapen, geiten en paarden. Dieren met weidegang kunnen vroeg of laat in het weideseizoen te maken krijgen met worminfecties, zoals leverbot. Leverbot wint steeds meer terrein in Nederland. Ook in gebieden waar het eerst niet voorkwam. Ruw geschat blijkt een derde van de rundveebedrijven een risico te lopen op een besmetting met leverbot. Leverbot komt alleen voor waar de tussengastheer leeft, de leverbotslak Galba truncatula. De parasiet doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia, de zogenaamde leverbotcyclus. Lees meer over leverbot

Definitieve prognose leverbot 2016 – 2017
Verrassend leverbotjaar
De Werkgroep Leverbotprognose constateert dat 2016 een leverbotjaar is met een verrassend besmettingspatroon. De zachte winter van 2015-2016 en vervolgens voldoende neerslag hebben tot in de zomer doorlopend geleid tot afzetting van een leverbotbesmetting op het gras. Vooral in de leverbotgebieden ten zuiden van de lijn Alkmaar - Assen heeft dit geleid tot een voortdurende leverbotinfectie. De definitieve leverbotprognose 2016 - 2017 

Uitgelegd

De leverbotcyclus

Leverbot komt alleen voor waar de tussengastheer, de leverbotslak Galba truncatula, leeft. De parasiet doorloopt verschillende ontwikkelingsstadia in, de zogenaamde leverbotcyclus. Deze cyclus wordt uitgelegd in deze video. 

Lees meer over de leverbotcyclus

Leverbotalerts

Leverbotinfecties zijn lastig te controleren en kunnen leiden tot onder andere verhoogd medicijngebruik, een verhoogde kans op salmonella bij rundvee en economische bedrijfsschade. Om leverbot beter te monitoren en beheersbaar te maken, ontwikkelde NZO en LTO samen met GD de leverbotalert. Dit zijn digitale meldingen die op het juiste moment, praktische tips geven om leverbot (preventief) aan te pakken. Ook geven ze aan of er in de omgeving een verhoogd risico is op leverbot. Hieraan is een tijdgebonden advies gekoppeld. Lees meer

Meld u nu aan

Leverbot bij rundvee monitoren via tankmelkonderzoek

Wilt u op een laagdrempelige manier monitoren of leverbot speelt op uw bedrijf? Dan kunt u zich als melkveehouder abonneren op het Worminfecties Tankmelk of Leverbot Tankmelk abonnement. Dit is interessant als uw koeien weidegang hebben of u een systeem met zomerstalvoedering (vers gras) heeft. Jaarlijks wordt uw tankmelk onderzocht op antistoffen tegen leverbot.

Bij het tankmelkabonnement worminfecties of leverbot krijgt u als extra service de leverbotalerts toegestuurd. Deze digitale melding krijgt u een aantal keer per jaar. Daarnaast maken we speciaal voor u als tankmelkabonnementhouder één à twee keer per jaar een bedrijfsspecifieke analyse. Deze koppelen we aan uw tankmelkuitslag. Hiermee brengt GD het risico van een leverbotinfectie voor uw bedrijf nóg beter in kaart. Zo kunt u, samen met uw dierenarts, preventieve maatregelen nemen en gericht behandelen tegen leverbot. Want samen met u werken we aan gezonde dieren, een gezonde groei en een optimale melkproductie en maken we leverbot beheersbaar! Lees meer

Meld u aan voor Worminfecties Tankmelk
Meld u aan voor Leverbot Tankmelk

Leverbot Check: Schapen vrij de wei in

Schade door leverbot is te voorkomen door een goede controle op een leverbotbesmetting. Zorgen dat de dieren in het voorjaar leverbotvrij de wei ingaan, kan in het najaar veel leverbotproblemen voorkomen. De Leverbot Check is een abonnement bestaande uit eenmalig mestonderzoek, bedrijfsspecifieke informatie over het risico op leverbot (via E-mail) en de mogelijkheid voor telefonisch advies. Lees meer

Meld u aan voor de Leverbot Check

" Met de leverbotalerts krijgt u gerichte adviezen over het risico van leverbot. Zodat u op het juiste moment preventief actie kunt ondernemen om leverbot beter beheersbaar te maken. "
lammert
Lammert Moll, leverbotexpert Lees verder