Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.
  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
Samen werken aan diergezondheid
Volg ons op...

Klauwaandoeningen

Klauwaandoeningen uiten zich in de vorm van kreupelheid. Veel klauwaandoeningen komen echter pas bij het bekappen aan het licht. Een goede registratie van aandoeningen is belangrijk in het kader van vroege signalering. Ga naar de omschrijving van de verschillende klauwaandoeningen

Verschijnselen

Het bekendste verschijnsel van klauwaandoeningen is kreupelheid. Vaak zijn de verschijnselen echter minder duidelijk, ontstaat de kreupelheid met minder makkelijk bewegen, etc. Koeien met slechte klauwen blijven meer liggen, laten zich dikwijls aan de kant zetten bij het voerhek of de drinkbak, verbruiken meer onderhoudsvoer, vertonen minder duidelijke tochtigheidssymptomen etc. Andere aanwijzingen voor klauwproblemen zijn een schuifelende gang, het steeds afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen (koehakkige of bodemnauwe stand, op de punt staan).

Aanpak

De klauwgezondheid op het bedrijf hangt nauw samen met het management en begint met een sluitende registratie. De voeding speelt bijvoorbeeld een rol bij het voorkómen van klauwbevangenheid. Ook de huisvesting, en dan met name de stalvloer, de ventilatie en algemene hygiëne zijn belangrijk om bevangenheid/klauwproblemen te voorkomen. Denk in dit kader verder dan de stal alleen. Menig klauwprobleem ontstaat bijvoorbeeld op het kavelpad, waar losse steentjes vervelende problemen kunnen geven. Lees meer over de aanpak van klauwaandoeningen

Besmettingsroute

Infectieuze klauwaandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro, stinkpoot en tussenklauwontsteking worden veroorzaakt door bacteriën die in de rundermest voorkomen. Daarnaast spelen voeding en huisvesting een belangrijke rol. Een aantal klauwaandoeningen, zoals zoolzweer en tyloom kunnen ontstaan na een infectieuze klauwaandoening (ernstige stinkpoot en ziekte van Mortellaro).

Schade

Kreupelheid veroorzaakt grote schade op melkveebedrijven. Deze schade is op te splitsen in directe economische schade (kosten behandeling en niet leveren van melk van zieke of behandelde koeien) en indirecte schade (lagere melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en vervroegde afvoer). Deze schade kan variëren van 100 tot 300 euro of meer per kreupele koe. De verschillen in schade tussen bedrijven met veel en met weinig klauwproblemen zijn opmerkelijk groot. De schade op bedrijven met de minste problemen (minder dan vijf procent kreupele koeien op jaarbasis) bedraagt ongeveer 10 euro per gemiddeld aanwezige koe. De schade op een gemiddeld bedrijf bedraagt ruim 53 euro per gemiddeld aanwezige koe (Bruijnis, WUR 2010). Verbetering van de klauwgezondheid kan dus flink geld opleveren. Een goede klauwgezondheid draagt ook bij aan het dierwelzijn en aan het arbeidsgemak op het bedrijf.